Law Journal

Uposażenie średniego personelu medycznego.

Dz.U.1966.20.124 | rozporządzenie z dnia 27 maja 1966 r. | Akt utracił moc

Czechosłowacja-Polska. Konwencja o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa. Warszawa.1965.05.17.

Dz.U.1966.19.120 | umowa międzynarodowa z dnia 17 maja 1965 r. | Akt utracił moc

Określenie istotnych cech pracy nakładczej jako zatrudnienia wyłączonego spod działania prawa przemysłowego.

Dz.U.1966.18.117 | rozporządzenie z dnia 14 maja 1966 r. | Akt utracił moc

Zasady opodatkowania podatkiem gruntowym niektórych kategorii gruntów.

Dz.U.1966.18.116 | rozporządzenie z dnia 10 maja 1966 r. | Akt utracił moc

Włączenie Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Warszawie do Politechniki Warszawskiej w Warszawie.

Dz.U.1966.17.111 | rozporządzenie z dnia 14 maja 1966 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz jednostek państwowych.

Dz.U.1966.17.110 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 1966 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie wykazu chorób o dłuższym okresie wylęgania.

Dz.U.1966.16.102 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 1966 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie gospodarowania niektórymi wyrobami użytkowymi ze złota i platyny.

Dz.U.1966.16.100 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 1966 r. | Akt jednorazowy

Przyjęcie przez Singapur Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.

Dz.U.1966.15.98 | oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 1966 r. | Akt jednorazowy

Uczestnictwo Malty w Międzynarodowej konwencji opiumowej, podpisanej w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r.

Dz.U.1966.15.97 | oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 1966 r. | Akt jednorazowy

Przejęcie prowadzenia ksiąg wieczystych przez Państwowe Biuro Notarialne w Nowym Dworze Mazowieckim.

Dz.U.1966.15.92 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 1966 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.

Dz.U.1966.15.91 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1966 r. | Akt utracił moc

Ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczaniem.

Dz.U.1966.14.87 | ustawa z dnia 21 kwietnia 1966 r. | Akt utracił moc

Rzecznicy patentowi.

Dz.U.1966.14.86 | ustawa z dnia 21 kwietnia 1966 r. | Akt utracił moc

Uczestnictwo Singapuru w Konwencjach nr 7, nr 8, nr 12, nr 15, nr 19, nr 22 i nr 45 Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Dz.U.1966.13.84 | oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 1966 r. | Akt jednorazowy

Powierzenie Sądowi Powiatowemu w Ostrowcu Świętokrzyskim rozpoznawania spraw o rozwód.

Dz.U.1966.13.81 | rozporządzenie z dnia 15 marca 1966 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wydziału dla Nieletnich w Sądzie Powiatowym dla dzielnicy Nowa Huta w Krakowie.

Dz.U.1966.13.80 | rozporządzenie z dnia 15 marca 1966 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu olejarskiego.

Dz.U.1966.12.74 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 1966 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Ghany do Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.

Dz.U.1966.11.73 | oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 1966 r. | Akt jednorazowy

Obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych przez niektóre grupy podatników.

Dz.U.1966.11.72 | rozporządzenie z dnia 4 marca 1966 r. | Akt utracił moc

Stosowanie podwyżek w podatku obrotowym.

Dz.U.1966.11.68 | rozporządzenie z dnia 4 marca 1966 r. | Akt utracił moc

Pobór w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób prowadzących zakłady rzemieślnicze.

Dz.U.1966.11.67 | rozporządzenie z dnia 4 marca 1966 r. | Akt utracił moc

Ulgi podatkowe dla rzemieślników z tytułu inwestycji.

Dz.U.1966.10.66 t.j. | ustawa z dnia 10 grudnia 1959 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 28 stycznia 1964 r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych.

Dz.U.1966.10.63 | rozporządzenie z dnia 1 marca 1966 r. | Akt jednorazowy

Powoływanie pracowników naukowo-badawczych w instytutach naukowo-badawczych.

Dz.U.1966.10.62 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 1966 r. | Akt utracił moc

Uposażenie pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dz.U.1966.9.58 t.j. | rozporządzenie z dnia 5 września 1957 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Określenie warunków wymaganych do uzyskania prawa nadawania stopni naukowych.

Dz.U.1966.8.54 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 1966 r. | Akt utracił moc

Fundusz zakładowy w niektórych przedsiębiorstwach resortu przemysłu spożywczego i skupu.

Dz.U.1966.8.51 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 1966 r. | Akt utracił moc

Fundusz zakładowy w niektórych przedsiębiorstwach przemysłowych resortu przemysłu ciężkiego.

Dz.U.1966.8.50 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 1966 r. | Akt utracił moc

Przepisy meldunkowe na terenie niektórych miejscowości województwa warszawskiego.

Dz.U.1966.8.48 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1966 r. | Akt utracił moc

Przyjęcie przez Malediwy Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.

Dz.U.1966.6.40 | oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1966 r. | Akt jednorazowy

Przyjęcie Gambii, Singapuru i Malediwów do Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Dz.U.1966.6.39 | oświadczenie rządowe z dnia 29 stycznia 1966 r. | Akt jednorazowy

Uczestnictwo Malty w konwencjach nr 10, nr 35, nr 36 i nr 42 Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Dz.U.1966.6.36 | oświadczenie rządowe z dnia 28 stycznia 1966 r. | Akt jednorazowy