Rozciągnięcie niektórych przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych na Zakład Badawczo-Produkcyjny Przedsiębiorstw Opakowań Blaszanych "Opakomet" w Krakowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.47.236

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1986 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 grudnia 1986 r.
w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych na Zakład Badawczo-Produkcyjny Przedsiębiorstwa Opakowań Blaszanych "Opakomet" w Krakowie.

Na podstawie art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. Nr 36, poz. 170) zarządza się, co następuje:
Do organizacyjnie wyodrębnionego Zakładu Badawczo-Produkcyjnego Przedsiębiorstwa Opakowań Blaszanych "Opakomet" w Krakowie, prowadzącego działalność, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. Nr 36, poz. 170), stosuje się przepisy art. 10 ust. 1 i 4-6 oraz art. 11-15 tej ustawy.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1987 r.