Law Journal

Terytorialny zakres działania okręgowych komisji kontroli zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia.

Dz.U.1976.6.30 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1976 r. | Akt utracił moc

Zm.: Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U.1976.5.29 | ustawa konstytucyjna z dnia 10 lutego 1976 r. | Akt jednorazowy

Opodatkowanie przychodów indywidualnych rybaków morskich i zalewowych.

Dz.U.1976.4.25 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Zaliczenie niektórych substancji do środków odurzających.

Dz.U.1976.4.24 | rozporządzenie z dnia 3 stycznia 1976 r. | Akt utracił moc

Wolne obszary celne.

Dz.U.1976.4.23 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 1976 r. | Akt utracił moc

Uprawnienia pracownicze osób wykonujących pracę nakładczą.

Dz.U.1976.3.19 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1975 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania komend straży pożarnych oraz komendanta gminnego straży pożarnych.

Dz.U.1976.2.17 | rozporządzenie z dnia 3 stycznia 1976 r. | Akt utracił moc

Zarządzenie wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych stopnia wojewódzkiego.

Dz.U.1976.2.16 | uchwała z dnia 17 stycznia 1976 r. | Akt utracił moc

Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych.

Dz.U.1976.2.15 | ustawa z dnia 17 stycznia 1976 r. | Akt utracił moc

Upływ kadencji rad narodowych stopnia wojewódzkiego.

Dz.U.1976.2.14 | ustawa z dnia 17 stycznia 1976 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Myszkowa w województwie częstochowskim i miasta Konina w województwie konińskim.

Dz.U.1976.1.13 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 1976 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Kostrzyna w województwie gorzowskim.

Dz.U.1976.1.11 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadzoru urbanistyczno-budowlanego.

Dz.U.1976.1.9 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1975 r. | Akt jednorazowy

Obowiązkowe szczepienia ochronne.

Dz.U.1976.1.8 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Mongolia-Polska. Układ o przyjaźni i współpracy. Ułan Bator.1975.07.04.

Dz.U.1976.1.3 | umowa międzynarodowa z dnia 4 lipca 1975 r. | Akt utracił moc

Stosowanie ulg podatkowych z tytułu inwestycji.

Dz.U.1975.46.257 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Dz.U.1975.46.256 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Tryb ustalania uprawnień do świadczeń przysługujących kombatantom i więźniom obozów koncentracyjnych.

Dz.U.1975.46.255 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Koszty przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.

Dz.U.1975.46.254 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nakładania, uiszczania i ściągania grzywien w postępowaniu mandatowym.

Dz.U.1975.46.252 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1975 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dz.U.1975.46.251 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1975 r. | Akt jednorazowy

Fundusz ubezpieczenia społecznego niektórych grup ludności.

Dz.U.1975.46.249 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku gruntowego.

Dz.U.1975.46.248 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1975 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem gruntowym działów specjalnych.

Dz.U.1975.46.247 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1975 r. | Akt jednorazowy

Zwolnienie nabycia własności niektórych rzeczy i praw majątkowych od podatku od spadków i darowizn.

Dz.U.1975.46.246 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Ulgi podatkowe z tytułu inwestycji.

Dz.U.1975.46.244 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Wykonanie przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych.

Dz.U.1975.46.243 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Podatek wyrównawczy.

Dz.U.1975.46.242 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Opłata skarbowa.

Dz.U.1975.46.241 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie spedycji krajowej.

Dz.U.1975.45.240 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 1975 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród.

Dz.U.1975.45.236 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1975 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Dz.U.1975.45.234 | ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. | Akt jednorazowy

Termin zakończenia obecnej kadencji ławników ludowych i członków kolegiów do spraw wykroczeń.

Dz.U.1975.45.233 | ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dz.U.1975.45.231 | ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. | Akt jednorazowy

Ulgi podatkowe z tytułu inwestycji.

Dz.U.1975.45.230 | ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Niektóre podatki i opłaty terenowe.

Dz.U.1975.45.229 | ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Podatek od spadków i darowizn.

Dz.U.1975.45.228 | ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Podatek wyrównawczy.

Dz.U.1975.45.227 | ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Opłata skarbowa.

Dz.U.1975.45.226 | ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Ustawa budżetowa na rok 1976.

Dz.U.1975.44.225 | ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Preferencyjne stawki celne.

Dz.U.1975.43.224 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Zryczałtowanie podatków obrotowego i dochodowego od rzemieślników trudniących się przerobem surowca rybnego.

Dz.U.1975.43.222 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie tłumaczy przysięgłych.

Dz.U.1975.43.221 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Okresy przechowywania i warunki niszczenia akt spraw sądowych lub przekazywania ich archiwom państwowym.

Dz.U.1975.43.220 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Bezpłatne urlopy dla matek pracujących, opiekujących się małymi dziećmi.

Dz.U.1975.43.219 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1975 r. | Akt utracił moc

Siedziby i terytorialny zakres działania państwowych terenowych i portowych inspektorów sanitarnych.

Dz.U.1975.41.215 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 1975 r. | Akt utracił moc

Klasyfikacja wód, warunki, jakim powinny odpowiadać ścieki, oraz kary pieniężne za naruszanie tych warunków.

Dz.U.1975.41.214 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1975 r. | Akt utracił moc

Wejście w życie Konwencji o stosowaniu norm Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, sporządzonej w Sofii dnia 21 czerwca 1974 r.

Dz.U.1975.41.213 | oświadczenie rządowe z dnia 10 listopada 1975 r. | Akt jednorazowy

Konwencja o stosowaniu norm Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Sofia.1974.06.21.

Dz.U.1975.41.212 | umowa międzynarodowa z dnia 21 czerwca 1974 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie środków odurzających.

Dz.U.1975.40.211 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 1975 r. | Akt jednorazowy

Cła na towary przywożone w handlowym obrocie towarowym z zagranicą.

Dz.U.1975.40.210 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 1975 r. | Akt utracił moc

Postępowanie arbitrażowe.

Dz.U.1975.39.209 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 1975 r. | Akt utracił moc

Okresy polowań na zwierzęta łowne.

Dz.U.1975.38.208 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 1975 r. | Akt utracił moc

Uznanie wilka i piżmaka za zwierzęta łowne.

Dz.U.1975.38.207 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 1975 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb przeprowadzania szacunku lasów i gruntów leśnych podlegających scaleniu lub wymianie.

Dz.U.1975.38.206 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 1975 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb udzielania przez państwowe jednostki handlowe zamówień na dostawy, roboty i usługi.

Dz.U.1975.38.204 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1975 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie kamieniami szlachetnymi i ozdobnymi.

Dz.U.1975.37.200 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 1975 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych miast w województwie opolskim.

Dz.U.1975.35.198 | rozporządzenie z dnia 15 października 1975 r. | Akt utracił moc

Połączenie, zniesienie, utworzenie oraz zmiana granic i nazw gmin w województwie opolskim.

Dz.U.1975.35.197 | rozporządzenie z dnia 15 października 1975 r. | Akt utracił moc