Law Journal

Gry losowe i totalizatory.

Dz.U.1976.19.122 | ustawa z dnia 20 maja 1976 r. | Akt utracił moc

Przyjęcie przez Indonezję i Haiti Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonej w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.

Dz.U.1976.18.120 | oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1976 r. | Akt jednorazowy

Uczestnictwo szeregu państw w Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.

Dz.U.1976.18.114 | oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 1976 r. | Akt jednorazowy

Niektóre podatki i opłaty terenowe.

Dz.U.1976.18.112 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 1976 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłaty paszportowej.

Dz.U.1976.17.106 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 1976 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Libanu do Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze dnia 1 marca 1954 r.

Dz.U.1976.16.105 | oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 1976 r. | Akt jednorazowy

RFN-Polska. Umowa o zaopatrzeniu emerytalnym i wypadkowym. Warszawa.1975.10.09.

Dz.U.1976.16.101 | umowa międzynarodowa z dnia 9 października 1975 r. | Akt obowiązujący

Konwencja (nr 103) dotycząca ochrony macierzyństwa (zrewidowana w 1952 roku). Genewa.1952.06.28.

Dz.U.1976.16.99 | umowa międzynarodowa z dnia 28 czerwca 1952 r. | Akt obowiązujący

Tryb ustanawiania rzeczoznawców budowlanych dla budownictwa w dziedzinie gospodarki wodnej.

Dz.U.1976.15.96 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1976 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestracji przedpoborowych.

Dz.U.1976.15.95 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 1976 r. | Akt jednorazowy

NRD-Polska. Konwencja o uregulowaniu przypadków podwójnego obywatelstwa. Berlin.1975.11.12.

Dz.U.1976.15.91 | umowa międzynarodowa z dnia 12 listopada 1975 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki Materiałowej.

Dz.U.1976.14.88 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1976 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Przemysłu Maszynowego.

Dz.U.1976.14.87 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1976 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych.

Dz.U.1976.14.86 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1976 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Hutnictwa.

Dz.U.1976.14.85 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1976 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Górnictwa.

Dz.U.1976.14.84 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1976 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Energetyki i Energii Atomowej.

Dz.U.1976.14.83 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1976 r. | Akt utracił moc

NRD-Polska. Protokół do Umowy o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych. Warszawa.1975.04.18.

Dz.U.1976.14.80 | umowa międzynarodowa z dnia 18 kwietnia 1975 r. | Akt jednorazowy

Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w zakładach pracy.

Dz.U.1976.13.77 | rozporządzenie z dnia 17 marca 1976 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.

Dz.U.1976.13.76 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1976 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie granicy wodnej (redy) morskiego portu handlowego w Gdyni.

Dz.U.1976.12.72 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1976 r. | Akt utracił moc

Utworzenie urzędu Ministra Gospodarki Materiałowej.

Dz.U.1976.12.71 | ustawa z dnia 27 marca 1976 r. | Akt utracił moc

Utworzenie urzędu Ministra Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych.

Dz.U.1976.12.70 | ustawa z dnia 27 marca 1976 r. | Akt utracił moc

Utworzenie urzędu Ministra Hutnictwa.

Dz.U.1976.12.69 | ustawa z dnia 27 marca 1976 r. | Akt utracił moc

Utworzenie urzędu Ministra Górnictwa.

Dz.U.1976.12.68 | ustawa z dnia 27 marca 1976 r. | Akt utracił moc

Utworzenie urzędu Ministra Energetyki i Energii Atomowej.

Dz.U.1976.12.67 | ustawa z dnia 27 marca 1976 r. | Akt utracił moc

Najwyższa Izba Kontroli.

Dz.U.1976.12.66 | ustawa z dnia 27 marca 1976 r. | Akt utracił moc

Reflektory radarowe na statkach morskich.

Dz.U.1976.11.65 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 1976 r. | Akt utracił moc

Mongolia-Polska. Umowa o zniesieniu wiz przy podróżach służbowych i prywatnych. Ułan Bator.1975.05.23.

Dz.U.1976.11.61 | umowa międzynarodowa z dnia 23 maja 1975 r. | Akt utracił moc

Przygotowanie i przeprowadzenie poboru.

Dz.U.1976.10.55 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 1976 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Brazylii do Układu w sprawie Antarktyki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r.

Dz.U.1976.9.53 | oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1976 r. | Akt jednorazowy

Skład komisji poborowych i wynagrodzenie za udział w pracach tych komisji.

Dz.U.1976.9.49 | rozporządzenie z dnia 2 marca 1976 r. | Akt utracił moc

Pakistan-Polska. Umowa o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu dochodu. Warszawa.1974.10.25.

Dz.U.1976.9.47 | umowa międzynarodowa z dnia 25 października 1974 r. | Akt obowiązujący

Bezpieczna żegluga statków morskich w rejonach skupienia tras żeglugowych i nasilonego ruchu statków.

Dz.U.1976.8.42 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 1976 r. | Akt utracił moc

Konwencja o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego. Montreal.1971.09.23.

Dz.U.1976.8.37 | umowa międzynarodowa z dnia 23 września 1971 r. | Akt obowiązujący

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1976.7.36 t.j. | konstytucja z dnia 22 lipca 1952 r. | Akt utracił moc