Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych.

Dz.U.1976.30.176 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 1976 r. | Akt jednorazowy

Dodatkowy płatny urlop dla niektórych pracowników Radomskiego Przedsiębiorstwa Budowy Pieców Przemysłowych.

Dz.U.1976.30.175 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1976 r. | Akt utracił moc

Roboty i czynności, których wykonanie jest zabronione w pobliżu urządzeń wodnych.

Dz.U.1976.30.174 | rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 1976 r. | Akt utracił moc

Niektóre podatki i inne należności pieniężne pobierane w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.

Dz.U.1976.29.173 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 1976 r. | Akt utracił moc

Zawieranie przez uspołecznione zakłady pracy umów ubezpieczenia w związku z wypadkami przy pracy.

Dz.U.1976.29.172 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 1976 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady orzekania o karach pieniężnych i tryb ich nakładania przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Dz.U.1976.28.168 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 1976 r. | Akt utracił moc

Zasady tworzenia i wykorzystania Funduszu Gospodarki Wodnej.

Dz.U.1976.28.167 | rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 1976 r. | Akt utracił moc

Tryb przeprowadzania czynności kontrolnych przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Dz.U.1976.28.165 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 1976 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie ksiąg przez kościelne jednostki organizacyjne oraz zakony.

Dz.U.1976.27.158 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1976 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonywania usług hotelarskich przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.

Dz.U.1976.27.157 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 1976 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady prowadzenia gier losowych i totalizatorów.

Dz.U.1976.26.154 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1976 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie komisji rozjemczych oraz komisji odwoławczych do spraw pracy.

Dz.U.1976.26.153 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 1976 r. | Akt jednorazowy

Powszechne badania lekarskie dzieci i młodzieży.

Dz.U.1976.25.150 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1976 r. | Akt utracił moc

Zasady zajmowania i opróżniania lokali położonych w hotelach pracowniczych.

Dz.U.1976.25.149 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1976 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od cła.

Dz.U.1976.25.147 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 1976 r. | Akt jednorazowy

Ograniczenie wywozu niektórych towarów w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.

Dz.U.1976.25.146 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 1976 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych miast w województwach bielskim, jeleniogórskim, kaliskim, płockim i toruńskim.

Dz.U.1976.24.144 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1976 r. | Akt utracił moc

Uznanie "Zrzeszenia Prawników Polskich" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U.1976.22.139 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 1976 r. | Akt utracił moc

Świadczenia na rzecz obrony kraju.

Dz.U.1976.21.137 t.j. | rozporządzenie z dnia 3 września 1971 r. | Akt utracił moc

Wykonanie niektórych przepisów o podatku wyrównawczym.

Dz.U.1976.21.136 | rozporządzenie z dnia 22 maja 1976 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie emerytur i rent inwalidzkich dla niektórych nauczycieli i nauczycieli akademickich.

Dz.U.1976.21.134 | rozporządzenie z dnia 28 maja 1976 r. | Akt utracił moc

Zakwaterowanie przejściowe sił zbrojnych.

Dz.U.1976.21.133 | rozporządzenie z dnia 26 maja 1976 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń na rzecz obrony kraju.

Dz.U.1976.21.132 | rozporządzenie z dnia 21 maja 1976 r. | Akt jednorazowy

Protokół dotyczący poprawki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Nowy Jork.1971.03.12.

Dz.U.1976.21.130 | umowa międzynarodowa z dnia 12 marca 1971 r. | Akt jednorazowy

Zasady i tryb postępowania oraz właściwość organów w sprawach paszportowych.

Dz.U.1976.20.129 | rozporządzenie z dnia 21 maja 1976 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ruchu na drogach publicznych.

Dz.U.1976.20.128 | rozporządzenie z dnia 6 maja 1976 r. | Akt jednorazowy

Terytorialny zakres działania oraz siedziby okręgowych urzędów kontroli.

Dz.U.1976.20.127 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1976 r. | Akt utracił moc

Gry losowe i totalizatory.

Dz.U.1976.19.122 | ustawa z dnia 20 maja 1976 r. | Akt utracił moc

Przyjęcie przez Indonezję i Haiti Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonej w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.

Dz.U.1976.18.120 | oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1976 r. | Akt jednorazowy

Uczestnictwo szeregu państw w Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.

Dz.U.1976.18.114 | oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 1976 r. | Akt jednorazowy

Niektóre podatki i opłaty terenowe.

Dz.U.1976.18.112 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 1976 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłaty paszportowej.

Dz.U.1976.17.106 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 1976 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Libanu do Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze dnia 1 marca 1954 r.

Dz.U.1976.16.105 | oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 1976 r. | Akt jednorazowy

RFN-Polska. Umowa o zaopatrzeniu emerytalnym i wypadkowym. Warszawa.1975.10.09.

Dz.U.1976.16.101 | umowa międzynarodowa z dnia 9 października 1975 r. | Akt obowiązujący

Konwencja (nr 103) dotycząca ochrony macierzyństwa (zrewidowana w 1952 roku). Genewa.1952.06.28.

Dz.U.1976.16.99 | umowa międzynarodowa z dnia 28 czerwca 1952 r. | Akt obowiązujący

Tryb ustanawiania rzeczoznawców budowlanych dla budownictwa w dziedzinie gospodarki wodnej.

Dz.U.1976.15.96 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1976 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestracji przedpoborowych.

Dz.U.1976.15.95 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 1976 r. | Akt jednorazowy

NRD-Polska. Konwencja o uregulowaniu przypadków podwójnego obywatelstwa. Berlin.1975.11.12.

Dz.U.1976.15.91 | umowa międzynarodowa z dnia 12 listopada 1975 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki Materiałowej.

Dz.U.1976.14.88 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1976 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Przemysłu Maszynowego.

Dz.U.1976.14.87 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1976 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych.

Dz.U.1976.14.86 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1976 r. | Akt utracił moc