Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie izb wytrzeźwień.

Dz.U.1981.14.66 | rozporządzenie z dnia 27 maja 1981 r. | Akt jednorazowy

Pobór podatków z tytułu świadczenia usług przez niektóre spółdzielcze zakłady usługowe.

Dz.U.1981.14.67 | rozporządzenie z dnia 23 maja 1981 r. | Akt utracił moc

Pracownicze ogrody działkowe.

Dz.U.1996.85.390 t.j. | ustawa z dnia 6 maja 1981 r. | Akt obowiązujący

Rejestracja kółek rolniczych oraz związków kółek i organizacji rolniczych.

Dz.U.1981.11.51 | ustawa z dnia 6 maja 1981 r. | Akt utracił moc

Rejestracja organizacji międzyzwiązkowych.

Dz.U.1981.11.52 | ustawa z dnia 6 maja 1981 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Prawo budowlane.

Dz.U.1981.12.57 | ustawa z dnia 6 maja 1981 r. | Akt jednorazowy

Związki zawodowe rolników indywidualnych.

Dz.U.1981.11.50 | ustawa z dnia 6 maja 1981 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku gruntowego.

Dz.U.1981.11.54 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1981 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazwy Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku-Oliwie.

Dz.U.1981.11.55 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1981 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowego.

Dz.U.1981.13.64 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 1981 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród.

Dz.U.1981.13.62 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 1981 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej.

Dz.U.1981.13.63 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 1981 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego.

Dz.U.1981.11.56 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 1981 r. | Akt jednorazowy

Zasady umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności państwowych.

Dz.U.1981.13.61 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 1981 r. | Akt utracił moc

Zbiórka, skup i uprzydatnianie surowców wtórnych.

Dz.U.1981.10.46 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 1981 r. | Akt utracił moc

Syria-Polska. Konwencja konsularna. Warszawa.1981.04.10.

Dz.U.1986.14.82 | umowa międzynarodowa z dnia 10 kwietnia 1981 r. | Akt obowiązujący

Uznanie Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U.1981.10.45 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1981 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników kolejowych.

Dz.U.1981.9.42 | rozporządzenie z dnia 23 marca 1981 r. | Akt jednorazowy

Siedziby i terytorialna właściwość okręgowych inspektoratów pracy.

Dz.U.1981.12.59 | uchwała z dnia 19 marca 1981 r. | Akt utracił moc

Opodatkowanie przychodów z hodowli zwierząt futerkowych i laboratoryjnych.

Dz.U.1981.8.35 | rozporządzenie z dnia 13 marca 1981 r. | Akt utracił moc

Termin zakończenia kadencji rad nadzorczych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego oddziałów.

Dz.U.1981.9.40 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1981 r. | Akt utracił moc

Uznanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U.1981.9.39 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1981 r. | Akt utracił moc

Kolumbia-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Bogota.1981.03.10.

Dz.U.1983.51.226 | umowa międzynarodowa z dnia 10 marca 1981 r. | Akt obowiązujący

Taksa za czynności komorników.

Dz.U.1981.7.31 | rozporządzenie z dnia 10 marca 1981 r. | Akt utracił moc

Państwowa Inspekcja Pracy.

Dz.U.2001.124.1362 t.j. | ustawa z dnia 6 marca 1981 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem gruntowym działów specjalnych.

Dz.U.1981.6.25 | rozporządzenie z dnia 4 marca 1981 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie o opłatach konsularnych.

Dz.U.1981.6.28 | rozporządzenie z dnia 3 marca 1981 r. | Akt jednorazowy

Zasady i tryb przydziału lokali mieszkalnych.

Dz.U.1985.40.196 t.j. | rozporządzenie z dnia 2 marca 1981 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne.

Dz.U.1981.9.38 | rozporządzenie z dnia 2 marca 1981 r. | Akt jednorazowy

Dozór techniczny.

Dz.U.1981.8.34 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 1981 r. | Akt utracił moc

Ochrona przeciwpożarowa na obszarze morskich portów i przystani.

Dz.U.1981.5.20 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 1981 r. | Akt utracił moc

Czas pracy i zasady wprowadzania w uspołecznionych zakładach pracy dodatkowych dni wolnych od pracy w 1981 r.

Dz.U.1981.3.15 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 1981 r. | Akt utracił moc

Umowa wielostronna w sprawie opłat trasowych. Bruksela.1981.02.12.

Dz.U.2006.238.1725 | umowa międzynarodowa z dnia 12 lutego 1981 r. | Akt obowiązujący

Ustawa budżetowa na rok 1981.

Dz.U.1981.4.19 | ustawa z dnia 12 lutego 1981 r. | Akt utracił moc

Opodatkowanie podatkiem od wynagrodzeń dodatkowych wynagrodzeń i niektórych innych przychodów.

Dz.U.1981.4.18 | ustawa z dnia 11 lutego 1981 r. | Akt utracił moc

Konwencja nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych. Strasburg.1981.01.28.

Dz.U.2003.3.25 | umowa międzynarodowa z dnia 28 stycznia 1981 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych.

Dz.U.1981.2.11 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 1981 r. | Akt jednorazowy

Emerytury dla kierowców niektórych pojazdów mechanicznych.

Dz.U.1980.28.128 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1980 r. | Akt utracił moc

Wysokość składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników uspołecznionych zakładów pracy.

Dz.U.1981.2.8 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1980 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła.

Dz.U.1980.28.129 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1980 r. | Akt jednorazowy

Zryczałtowane opodatkowanie w formie karty podatkowej w 1981 r.

Dz.U.1980.28.130 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1980 r. | Akt utracił moc

Opłaty za czynności zespołów adwokackich.

Dz.U.1980.28.132 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1980 r. | Akt utracił moc

Prowizorium budżetowe na 1981 r.

Dz.U.1980.27.112 | ustawa z dnia 19 grudnia 1980 r. | Akt utracił moc

Zobowiązania podatkowe.

Dz.U.1993.108.486 t.j. | ustawa z dnia 19 grudnia 1980 r. | Akt utracił moc

Ograniczenie wywozu węgla kamiennego.

Dz.U.1980.28.126 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1980 r. | Akt utracił moc

Organizacje studenckie.

Dz.U.1981.1.3 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1980 r. | Akt utracił moc

Dalsze podwyższenie niektórych emerytur i rent.

Dz.U.1980.28.124 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1980 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

Dz.U.1980.28.123 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1980 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zawieszania prawa do emerytury lub renty.

Dz.U.1980.28.125 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1980 r. | Akt jednorazowy

Obowiązek zgłaszania oraz zwalczania gruźlicy bydlęcej.

Dz.U.1980.27.116 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1980 r. | Akt utracił moc

Termin zakończenia kadencji ławników ludowych oraz członków kolegiów do spraw wykroczeń.

Dz.U.1980.26.104 | ustawa z dnia 21 listopada 1980 r. | Akt utracił moc

Konwencja o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku. Londyn.1980.11.18.

Dz.U.1985.34.160 | umowa międzynarodowa z dnia 18 listopada 1980 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich.

Dz.U.1980.26.109 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 1980 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przerywania ciąży.

Dz.U.1980.26.110 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1980 r. | Akt jednorazowy