Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła.

Dz.U.1980.28.129 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1980 r. | Akt jednorazowy

Zryczałtowane opodatkowanie w formie karty podatkowej w 1981 r.

Dz.U.1980.28.130 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1980 r. | Akt utracił moc

Opłaty za czynności zespołów adwokackich.

Dz.U.1980.28.132 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1980 r. | Akt utracił moc

Prowizorium budżetowe na 1981 r.

Dz.U.1980.27.112 | ustawa z dnia 19 grudnia 1980 r. | Akt utracił moc

Zobowiązania podatkowe.

Dz.U.1993.108.486 t.j. | ustawa z dnia 19 grudnia 1980 r. | Akt utracił moc

Ograniczenie wywozu węgla kamiennego.

Dz.U.1980.28.126 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1980 r. | Akt utracił moc

Organizacje studenckie.

Dz.U.1981.1.3 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1980 r. | Akt utracił moc

Dalsze podwyższenie niektórych emerytur i rent.

Dz.U.1980.28.124 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1980 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

Dz.U.1980.28.123 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1980 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zawieszania prawa do emerytury lub renty.

Dz.U.1980.28.125 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1980 r. | Akt jednorazowy

Obowiązek zgłaszania oraz zwalczania gruźlicy bydlęcej.

Dz.U.1980.27.116 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1980 r. | Akt utracił moc

Termin zakończenia kadencji ławników ludowych oraz członków kolegiów do spraw wykroczeń.

Dz.U.1980.26.104 | ustawa z dnia 21 listopada 1980 r. | Akt utracił moc

Konwencja o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku. Londyn.1980.11.18.

Dz.U.1985.34.160 | umowa międzynarodowa z dnia 18 listopada 1980 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich.

Dz.U.1980.26.109 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 1980 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przerywania ciąży.

Dz.U.1980.26.110 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1980 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych.

Dz.U.1980.25.103 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 1980 r. | Akt jednorazowy

Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Haga.1980.10.25.

Dz.U.1995.108.528 | umowa międzynarodowa z dnia 25 października 1980 r. | Akt obowiązujący

Konwencja o ułatwieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych. Haga.1980.10.25.

Dz.U.1995.18.86 | umowa międzynarodowa z dnia 25 października 1980 r. | Akt obowiązujący

Zabezpieczenie przeciwpożarowe zakładów przetwórstwa rybnego.

Dz.U.1980.23.88 | rozporządzenie z dnia 20 października 1980 r. | Akt utracił moc

Europejskie porozumienie o przekazywaniu odpowiedzialności za uchodźców. Strasburg.1980.10.16.

Dz.U.2005.225.1931 | umowa międzynarodowa z dnia 16 października 1980 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady ochrony lasów przed szkodliwym oddziaływaniem gazów i pyłów.

Dz.U.1980.24.100 | rozporządzenie z dnia 15 października 1980 r. | Akt utracił moc

Najwyższa Izba Kontroli.

Dz.U.1980.22.82 | ustawa z dnia 8 października 1980 r. | Akt utracił moc

Zm.: Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U.1980.22.81 | ustawa konstytucyjna z dnia 8 października 1980 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o związkach zawodowych.

Dz.U.1980.22.83 | ustawa z dnia 8 października 1980 r. | Akt jednorazowy

Bezpłatne zaopatrzenie w leki pracowników służby zdrowia i opieki społecznej.

Dz.U.1980.22.86 | rozporządzenie z dnia 7 października 1980 r. | Akt utracił moc

Protokół w sprawie zmiany Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Montreal.1980.10.06.

Dz.U.2002.58.527 | umowa międzynarodowa z dnia 6 października 1980 r. | Akt jednorazowy

Ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem.

Dz.U.1980.24.89 | rozporządzenie z dnia 30 września 1980 r. | Akt utracił moc

Ochrona środowiska przed hałasem i wibracjami.

Dz.U.1980.24.90 | rozporządzenie z dnia 30 września 1980 r. | Akt utracił moc

Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

Dz.U.1980.24.93 | rozporządzenie z dnia 30 września 1980 r. | Akt utracił moc

Organizacja, szczegółowe zasady i zakres działania Państwowej Rady Ochrony Środowiska.

Dz.U.1980.24.97 | rozporządzenie z dnia 30 września 1980 r. | Akt utracił moc

Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska oraz wykonywanie kontroli w zakresie ochrony środowiska.

Dz.U.1980.24.96 | rozporządzenie z dnia 30 września 1980 r. | Akt utracił moc

Wysokość, zasady i tryb wymierzania i ściągania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska.

Dz.U.1980.24.99 | rozporządzenie z dnia 30 września 1980 r. | Akt utracił moc

Zasady tworzenia i zagospodarowania stref ochronnych.

Dz.U.1980.24.92 | rozporządzenie z dnia 30 września 1980 r. | Akt utracił moc

Zastępcza służba poborowych.

Dz.U.1980.23.87 | rozporządzenie z dnia 29 września 1980 r. | Akt utracił moc

Zapobieganie szerzeniu zakaźnych schorzeń jelitowych przez nosicieli.

Dz.U.1980.22.85 | rozporządzenie z dnia 24 września 1980 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych.

Dz.U.1980.21.79 | rozporządzenie z dnia 22 września 1980 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie niektórych emerytur i rent.

Dz.U.1980.22.84 | rozporządzenie z dnia 6 września 1980 r. | Akt utracił moc

Stosowanie środków chemicznych na ulicach, placach i innych drogach publicznych.

Dz.U.1980.20.75 | rozporządzenie z dnia 5 września 1980 r. | Akt utracił moc

Zasady ochrony ogrodów botanicznych i zoologicznych.

Dz.U.1980.20.74 | rozporządzenie z dnia 5 września 1980 r. | Akt utracił moc

Zasady uznawania terenów zadrzewionych na obszarach wsi za parki wiejskie, ochrona tych parków i zarządzanie nimi.

Dz.U.1980.21.80 | rozporządzenie z dnia 5 września 1980 r. | Akt utracił moc

Książki skarg i wniosków w placówkach handlowych, gastronomicznych i usługowych.

Dz.U.1980.19.69 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 1980 r. | Akt utracił moc

Wpis od skarg na decyzje administracyjne.

Dz.U.1980.20.73 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 1980 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za czynności zespołów adwokackich.

Dz.U.1980.19.72 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 1980 r. | Akt jednorazowy

Należności ławników nie będących pracownikami za udział w posiedzeniach sądu.

Dz.U.1980.19.71 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1980 r. | Akt utracił moc

Struktura organizacyjna Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz tymczasowe uregulowanie właściwości tego sądu.

Dz.U.1980.19.70 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1980 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Gorczańskiego Parku Narodowego.

Dz.U.1980.18.66 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 1980 r. | Akt obowiązujący

Okresy polowań na zwierzęta łowne.

Dz.U.1980.17.63 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 1980 r. | Akt utracił moc

Zasady zajmowania i opróżniania lokali w hotelach dla nauczycieli akademickich.

Dz.U.1980.18.67 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 1980 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej.

Dz.U.1980.17.61 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 1980 r. | Akt jednorazowy

Stosowanie równoważnych norm czasu pracy w niektórych jednostkach i organizacjach lotnictwa cywilnego.

Dz.U.1980.16.60 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 1980 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie zakresu działania Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.

Dz.U.1980.16.59 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 1980 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość.

Dz.U.1980.16.58 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 1980 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych.

Dz.U.1980.16.57 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 1980 r. | Akt jednorazowy

Uznanie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U.1980.16.56 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1980 r. | Akt utracił moc

Uznanie Towarzystwa Rozwoju Rodziny za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U.1980.16.55 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1980 r. | Akt utracił moc

Węgry-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Warszawa.1980.07.09.

Dz.U.1981.19.91 | umowa międzynarodowa z dnia 9 lipca 1980 r. | Akt utracił moc

Cypr-Polska. Konwencja konsularna. Nikozja.1980.07.03.

Dz.U.1984.48.249 | umowa międzynarodowa z dnia 3 lipca 1980 r. | Akt obowiązujący

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki.

Dz.U.1980.17.62 | rozporządzenie z dnia 3 lipca 1980 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gier losowych i totalizatorów.

Dz.U.1980.15.53 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1980 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenie ich siedzib i obszarów właściwości.

Dz.U.1980.15.54 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1980 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów Prawa lokalowego.

Dz.U.1980.15.52 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1980 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne.

Dz.U.1980.15.51 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 1980 r. | Akt jednorazowy

NRD-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Berlin.1980.06.05.

Dz.U.1981.2.6 | umowa międzynarodowa z dnia 5 czerwca 1980 r. | Akt utracił moc