Law Journal

Sprostowanie błędu w ustawie z dnia 5 grudnia 1983 r. o zmianie ustawy o paszportach.

Dz.U.1984.31.172 | obwieszczenie z dnia 25 maja 1984 r. | Akt jednorazowy

Lista związków zawodowych i innych organizacji, których przedstawiciele wchodzą w skład Rady do Spraw Cen.

Dz.U.1984.31.164 | rozporządzenie z dnia 31 maja 1984 r. | Akt utracił moc

Przyjęcie szeregu państw do Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Dz.U.1984.30.157 | oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1984 r. | Akt jednorazowy

Czasowy zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Dz.U.1984.30.152 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 1984 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ograniczenia importu inwestycyjnych towarów przemysłowych.

Dz.U.1984.30.150 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 1984 r. | Akt jednorazowy

Służba Więzienna.

Dz.U.1984.29.149 t.j. | ustawa z dnia 10 grudnia 1959 r. | Akt utracił moc

Angola-Polska. Porozumienie o przyjaźni i współpracy. Luanda.1978.12.04.

Dz.U.1984.29.147 | umowa międzynarodowa z dnia 4 grudnia 1978 r. | Akt obowiązujący

Zmiany w podatku wyrównawczym.

Dz.U.1984.28.145 | rozporządzenie z dnia 18 maja 1984 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie niektórych ulg i przywilejów przysługujących inwalidom wojennym i wojskowym.

Dz.U.1984.28.144 | rozporządzenie z dnia 16 maja 1984 r. | Akt jednorazowy

Czas pracy i płatne urlopy dodatkowe dla pracowników zaliczonych do I lub II grupy inwalidów.

Dz.U.1984.28.143 | rozporządzenie z dnia 16 maja 1984 r. | Akt utracił moc

Jordania-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Amman.1977.11.16.

Dz.U.1984.28.141 | umowa międzynarodowa z dnia 16 listopada 1977 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady finansowania i przyznawania świadczeń z Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej.

Dz.U.1984.27.140 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 1984 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie rejestru fundacji.

Dz.U.1984.27.139 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 1984 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb postępowania dyscyplinarnego w stosunku do radców prawnych i aplikantów radcowskich.

Dz.U.1984.27.138 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 1984 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Dz.U.1984.26.132 | ustawa z dnia 26 kwietnia 1984 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie "Medalu 40-lecia Polski Ludowej".

Dz.U.1984.26.131 | ustawa z dnia 26 kwietnia 1984 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o wynalazczości.

Dz.U.1984.26.130 | ustawa z dnia 26 kwietnia 1984 r. | Akt jednorazowy

Upowszechnianie kultury oraz prawa i obowiązki pracowników upowszechniania kultury.

Dz.U.1984.26.129 | ustawa z dnia 26 kwietnia 1984 r. | Akt utracił moc

Określenie uprawnień, które zachowują terenowe organy administracji państwowej o właściwości ogólnej.

Dz.U.1984.25.128 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 1984 r. | Akt utracił moc

Określenie liczby wicewojewodów, wiceprezydentów miast oraz zastępców naczelników.

Dz.U.1984.25.125 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 1984 r. | Akt utracił moc

Zasady organizacji i funkcjonowania urzędów terenowych organów administracji państwowej.

Dz.U.1984.25.124 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 1984 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich.

Dz.U.1984.24.123 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 1984 r. | Akt jednorazowy

Czasowy zakaz sprzedaży napojów alkoholowych.

Dz.U.1984.24.121 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 1984 r. | Akt utracił moc

Międzynarodowa konwencja o bezpiecznych kontenerach. Genewa.1972.12.02.

Dz.U.1984.24.118 | umowa międzynarodowa z dnia 2 grudnia 1972 r. | Akt obowiązujący

Protokół dotyczący interwencji na morzu pełnym w razie zanieczyszczenia morza substancjami innymi niż olej. Londyn.1973.11.02.

Dz.U.1984.24.116 | umowa międzynarodowa z dnia 2 listopada 1973 r. | Akt obowiązujący

Zakaz używania niektórych samochodów ciężarowych.

Dz.U.1984.23.115 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1984 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestracji przedpoborowych.

Dz.U.1984.23.114 | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 1984 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzenie w 1984 r. czerwcowego spisu rolniczego.

Dz.U.1984.23.113 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 1984 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres i tryb przeprowadzania kompleksowej kontroli województw.

Dz.U.1984.23.112 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 1984 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ulg w podatku dochodowym.

Dz.U.1984.23.110 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1984 r. | Akt jednorazowy

Kuwejt-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej. Kuwejt.1982.11.15.

Dz.U.1984.23.107 | umowa międzynarodowa z dnia 15 listopada 1982 r. | Akt obowiązujący

Ustawa karna skarbowa.

Dz.U.1984.22.103 t.j. | ustawa z dnia 26 października 1971 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa karna skarbowa.

Dz.U.1984.22.102 | ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o związkach zawodowych.

Dz.U.1984.21.101 | ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.

Dz.U.1984.21.100 | ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Akademii Nauk Społecznych.

Dz.U.1984.21.99 | ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. | Akt utracił moc

Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej.

Dz.U.1984.21.98 | ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. | Akt utracił moc

Gospodarka energetyczna.

Dz.U.1984.21.96 | ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. | Akt utracił moc

Pobór składki za ubezpieczenie ustawowe trzody chlewnej.

Dz.U.1984.20.93 | rozporządzenie z dnia 14 marca 1984 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ograniczenia importu inwestycyjnych towarów przemysłowych.

Dz.U.1984.20.92 | rozporządzenie z dnia 19 marca 1984 r. | Akt jednorazowy

Uznanie wilka i piżmaka za zwierzęta łowne.

Dz.U.1984.19.91 | rozporządzenie z dnia 27 marca 1984 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie spółek wodnych i ich związków.

Dz.U.1984.19.87 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1984 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie płatników opłaty skarbowej od niektórych przedmiotów tej opłaty.

Dz.U.1984.17.85 | rozporządzenie z dnia 15 marca 1984 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

Dz.U.1984.17.84 | rozporządzenie z dnia 15 marca 1984 r. | Akt jednorazowy