Departmental acts

Wydatki publiczne związane z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.16 t.j. | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2012 r. | Akt obowiązujący

Wydatki publiczne związane z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.16 t.j. | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wydatki publiczne związane z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.70 t.j. | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wydatki publiczne związane z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.158 t.j. | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wydatki publiczne związane z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.158 t.j. | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2012 r. | Akt obowiązujący

Wydatki publiczne związane z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.158 t.j. | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2012 r. | Akt obowiązujący

Wydatki publiczne związane z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2019.23 t.j. | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wydatki publiczne związane z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.158 t.j. | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2012 r. | Akt obowiązujący

Wydatki publiczne związane z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2019.23 t.j. | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2012 r. | Akt obowiązujący

Wydatki publiczne związane z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2019.23 t.j. | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2012 r. | Akt obowiązujący

Wydatki publiczne związane z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.70 t.j. | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2012 r. | Akt obowiązujący

Wydatki publiczne związane z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.124 t.j. | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wydatki publiczne związane z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.124 t.j. | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2012 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek, którym przyznano dotacje celowe w 2011 r. oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MRiRW.2012.3 | obwieszczenie z dnia 18 stycznia 2012 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2012.25 | decyzja z dnia 18 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

Zmiana planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 880 - 890 MHz oraz 925 - 935 MHz.

Dz.Urz.UKE.2012.4.9 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2012 r. | Akt jednorazowy

Odporność odmian ziemniaków oraz materiałów hodowlanych ziemniaka na grzyba Synchytrium endobioticum.

Dz.Urz.MRiRW.2012.2 | informacja z dnia 17 stycznia 2012 r. | Akt utracił moc

Sposób dokonywania wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych w Ministerstwie Gospodarki.

Dz.Urz.MG.2012.4 | zarządzenie z dnia 17 stycznia 2012 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie zmian struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2012.1 | decyzja z dnia 16 stycznia 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu państwowej jednostce budżetowej - Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Dz.Urz.MSWiA.2012.5 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu państwowej jednostce budżetowej - Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Dz.Urz.MSWiA.2012.5 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu państwowej jednostce budżetowej - Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Dz.Urz.MSWiA.2012.5 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu państwowej jednostce budżetowej - Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Dz.Urz.MSWiA.2012.5 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2012 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Gabinetu Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2012.2 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2012 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb rejestracji pojazdów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2012.5 | decyzja z dnia 13 stycznia 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie zasad prowadzenia Systemu Monitoringu Floty Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2012.6 | decyzja z dnia 13 stycznia 2012 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.GIOŚ.2012.1 | wytyczne z dnia 12 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

Regulamin pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2012.2 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2012 r. | Akt obowiązujący

Regulamin pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2012.2 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2012 r. | Akt obowiązujący

Regulamin pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2012.2 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2012 r. | Akt obowiązujący

Regulamin pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2012.2 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2012 r. | Akt obowiązujący

Regulamin pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2012.2 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2012 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie wysokości maksymalnej stopy technicznej.

Dz.Urz.KNF.2012.1 | ogłoszenie z dnia 12 stycznia 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.4 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.4 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2012 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.5 | pełnomocnictwo z dnia 11 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.6 | pełnomocnictwo z dnia 11 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

Określenie szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących.

NFZ.2012.5 | zarządzenie z dnia 11 stycznia 2012 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2012.1 | zarządzenie z dnia 11 stycznia 2012 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2012.1 | zarządzenie z dnia 11 stycznia 2012 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie badań psychofizjologicznych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.3 | zarządzenie z dnia 11 stycznia 2012 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie badań psychofizjologicznych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.3 | zarządzenie z dnia 11 stycznia 2012 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie badań psychofizjologicznych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.3 | zarządzenie z dnia 11 stycznia 2012 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie badań psychofizjologicznych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.3 | zarządzenie z dnia 11 stycznia 2012 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie badań psychofizjologicznych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.3 | zarządzenie z dnia 11 stycznia 2012 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie badań psychofizjologicznych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.3 | zarządzenie z dnia 11 stycznia 2012 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie badań psychofizjologicznych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.3 | zarządzenie z dnia 11 stycznia 2012 r. | Akt obowiązujący

Wykaz obszarów badawczych i wykaz badań na rzecz rolnictwa ekologicznego.

Dz.Urz.MRiRW.2012.1 | ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2012 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności członków kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2012.4 | zarządzenie z dnia 10 stycznia 2012 r. | Akt utracił moc

Lista tłumaczy przysięgłych.

Dz.Urz.MS.2012.35 | obwieszczenie z dnia 9 stycznia 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Dz.Urz.MNiSW.2012.3 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Dz.Urz.MNiSW.2012.3 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Dz.Urz.MNiSW.2012.3 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Dz.Urz.MNiSW.2012.3 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2012 r. | Akt utracił moc