Departmental acts

Zmiana wysokości przyznanych środków finansowych na naukę na inwestycję aparaturową i inwestycje budowlane.

Dz.Urz.MNiSW.2012.10 | komunikat z dnia 31 stycznia 2012 r. | Akt nienormatywny

Powołanie komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

Dz.Urz.UKE.2012.5.16 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej.

Dz.Urz.UKE.2012.5.15 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

Utworzenie Rady Konsultacyjnej Służby Celnej.

Dz.Urz.MF.2012.3 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2012 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Rady Konsultacyjnej Służby Celnej.

Dz.Urz.MF.2012.3 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2012 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Rady Konsultacyjnej Służby Celnej.

Dz.Urz.MF.2012.3 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania zespołu doradczego do spraw doświadczeń na zwierzętach.

Dz.Urz.MNiSW.2012.6 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2012 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw budżetu w układzie zadaniowym.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.3 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2012 r. | Akt utracił moc

Uchylenie zarządzenia w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Regina (Kanada).

Dz.Urz.MSZ.2012.3 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2012.4 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Lotnictwa Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.7 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2012 r. | Akt jednorazowy

Instrukcja wewnętrznego obiegu dokumentów w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2012.

Dz.Urz.MKiDN.2012.2 | zarządzenie z dnia 26 stycznia 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Agencji Mienia Wojskowego.

Dz.Urz.MON.2012.16 | zarządzenie z dnia 26 stycznia 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Agencji Mienia Wojskowego.

Dz.Urz.MON.2012.16 | zarządzenie z dnia 26 stycznia 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie.

Dz.Urz.MSWiA.2012.6 | zarządzenie z dnia 26 stycznia 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie.

Dz.Urz.MSWiA.2012.6 | zarządzenie z dnia 26 stycznia 2012 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2012.3 | zarządzenie z dnia 26 stycznia 2012 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2012.3 | zarządzenie z dnia 26 stycznia 2012 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Karkonoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2012.6 | zarządzenie z dnia 26 stycznia 2012 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Karkonoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2012.6 | zarządzenie z dnia 26 stycznia 2012 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Wigierskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2012.7 | zarządzenie z dnia 26 stycznia 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

Dz.Urz.MON.2012.17 | zarządzenie z dnia 26 stycznia 2012 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Rady do Spraw Informatyzacji Edukacji.

Dz.Urz.MEN.2012.1 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 2012 r. | Akt utracił moc

Przejęcie dziedzictwa tradycji przez 4. Regionalną Bazę Logistyczną.

Dz.Urz.MON.2012.15 | decyzja z dnia 25 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.4 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 2012 r. | Akt obowiązujący

Uzupełnienie składu Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Środkowopomorskie".

B.I.LP.2012.3.37 | decyzja z dnia 25 stycznia 2012 r. | Akt obowiązujący

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.13 | upoważnienie z dnia 24 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.14 | upoważnienie z dnia 24 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

Zm.: uchwała w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Rejestru Papierów Wartościowych".

Dz.Urz.NBP.2012.1 | uchwała z dnia 24 stycznia 2012 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.10 | upoważnienie z dnia 20 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

Zadania ochronne dla Białowieskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2012.5 | zarządzenie z dnia 20 stycznia 2012 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Wolińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2012.4 | zarządzenie z dnia 20 stycznia 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Głównym Urzędzie Statystycznym.

Dz.Urz.GUS.2012.4 | zarządzenie z dnia 20 stycznia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2012.3 | zarządzenie z dnia 20 stycznia 2012 r. | Akt jednorazowy

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki.

Dz.Urz.MNiSW.2012.8 | komunikat z dnia 19 stycznia 2012 r. | Akt nienormatywny

Wykaz zadań o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa i obronności państwa.

Dz.Urz.MON.2012.7 | decyzja z dnia 19 stycznia 2012 r. | Akt utracił moc

Wykaz zadań o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa i obronności państwa.

Dz.Urz.MON.2012.7 | decyzja z dnia 19 stycznia 2012 r. | Akt utracił moc

Komisja do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2018.68 t.j. | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2012 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Komisja do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2016.58 t.j. | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2012 r. | Akt utracił moc

Komisja do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2018.68 t.j. | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2012 r. | Akt utracił moc

Komisja do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2018.148 t.j. | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2012 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Komisja do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2012.19 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2012 r. | Akt utracił moc

Komisja do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2012.19 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2012 r. | Akt utracił moc

Komisja do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2015.18 t.j. | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2012 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Komisja do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2015.18 t.j. | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2012 r. | Akt utracił moc

Komisja do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2016.58 t.j. | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2012 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Komisja do spraw Zagrożeń Naturalnych w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Rudy Miedzi.

Dz.Urz.WUG.2012.21 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2012 r. | Akt utracił moc

Komisja do spraw Zagrożeń Naturalnych w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny.

Dz.Urz.WUG.2012.20 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2012 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2012.2 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2012 r. | Akt jednorazowy

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2011 r.

Dz.Urz.GUS.2012.3 | komunikat z dnia 18 stycznia 2012 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2011 r.

Dz.Urz.GUS.2012.2 | obwieszczenie z dnia 18 stycznia 2012 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego.

Dz.Urz.WUG.2012.31 | decyzja z dnia 18 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego.

Dz.Urz.WUG.2012.31 | decyzja z dnia 18 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego.

Dz.Urz.WUG.2012.31 | decyzja z dnia 18 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego.

Dz.Urz.WUG.2012.31 | decyzja z dnia 18 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2012.30 | decyzja z dnia 18 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2012.30 | decyzja z dnia 18 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2012.30 | decyzja z dnia 18 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2012.30 | decyzja z dnia 18 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2012.30 | decyzja z dnia 18 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2012.30 | decyzja z dnia 18 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2012.24 | decyzja z dnia 18 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny