Departmental acts

Centrum Projektów Informatycznych.

Dz.Urz.MC.2012.3 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Instrukcja kancelaryjna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Dz.Urz.MSWiA.2012.1 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Instrukcja kancelaryjna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Dz.Urz.MSWiA.2012.1 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Instrukcja kancelaryjna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Dz.Urz.MSWiA.2012.1 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

Dz.Urz.MC.2012.1 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Organizacja służby przygotowawczej w okręgowych urzędach górniczych oraz w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2018.139 t.j. | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Organizacja służby przygotowawczej w okręgowych urzędach górniczych oraz w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2018.139 t.j. | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Organizacja służby przygotowawczej w okręgowych urzędach górniczych oraz w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2018.212 t.j. | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Organizacja służby przygotowawczej w okręgowych urzędach górniczych oraz w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2012.5 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Organizacja służby przygotowawczej w okręgowych urzędach górniczych oraz w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2012.5 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Podróże służbowe poza granicami kraju.

Dz.Urz.WUG.2012.7 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Podróże służbowe poza granicami kraju.

Dz.Urz.WUG.2016.69 t.j. | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Podróże służbowe poza granicami kraju.

Dz.Urz.WUG.2012.7 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Podróże służbowe poza granicami kraju.

Dz.Urz.WUG.2012.7 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Podróże służbowe poza granicami kraju.

Dz.Urz.WUG.2015.64 t.j. | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Podróże służbowe poza granicami kraju.

Dz.Urz.WUG.2015.64 t.j. | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2012.5 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zasady prowadzenia gospodarki samochodowej w placówkach zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2011.9.76 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zespół do opracowywania założeń do budżetu zadaniowego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.6 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej.

Dz.Urz.WUG.2012.2 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie instrukcji kasowej.

Dz.Urz.WUG.2012.3 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zadania ochronne dla Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.4.75 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego.

Dz.Urz.MRiRW.2011.26.38 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego.

Dz.Urz.MRiRW.2011.26.38 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Szczególny sposób organizacji i funkcjonowania kancelarii kryptograficznych.

Dz.Urz.MON.2011.25.403 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2011.6.29 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 907/10.

Dz.Urz.ULC.2011.22.121 | komunikat z dnia 22 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2011.

Dz.Urz.MON.2011.25.429 | decyzja z dnia 22 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia.

NFZ.2011.54.98 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.25.448 | upoważnienie z dnia 21 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.17.55 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 174-230 MHz.

Dz.Urz.UKE.2011.35.135 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 174-230 MHz.

Dz.Urz.UKE.2011.35.135 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.4.71 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.4.71 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie.

Dz.Urz.MON.2011.25.428 | decyzja z dnia 20 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie.

Dz.Urz.MON.2011.25.427 | decyzja z dnia 20 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Będzinie.

Dz.Urz.MON.2011.25.424 | decyzja z dnia 20 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bolesławcu.

Dz.Urz.MON.2011.25.425 | decyzja z dnia 20 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lesznie.

Dz.Urz.MON.2011.25.426 | decyzja z dnia 20 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2011.

Dz.Urz.MON.2011.25.419 | decyzja z dnia 20 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej profilaktycznych programów zdrowotnych.

Dz.Urz.MON.2011.25.418 | decyzja z dnia 20 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy