Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.3.130

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 maja 1997 r.

UCHWAŁA Nr 187
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 9 kwietnia 1997 r.
w sprawie dokonania wpisu na listę maklerów

Na podstawie art. 14 § 3 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313, Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Na listę maklerów wpisuje się osoby wymienione w załączniku do uchwały.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

LISTA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

1. ADAMIEC ALFRED KRZYSZTOF s. Piotra ur. dn. 17.09.1961 r. w Warszawie,

nr licencji 1575.

2. BURAKOWSKI JERZY ZBIGNIEW s. Romualda ur. dn. 29.01.1959 r. w Ostródzie,

nr licencji 1576.

3. CHRAŚCINA JOANNA c. Jana ur. dn. 30.03.1963 r. w Wiśle,

nr licencji 1577.

4. CZERNIAK ANDRZEJ s. Ludwika ur. dn. 07.11.1970 r.

w Drawsku Pomorskim,

nr licencji 1578.

5. DUMAŁA TOMASZ DARIUSZ s. Mieczysława ur. dn. 28.12.1973 r. w Warszawie,

nr licencji 1579.

6. KAMIŃSKA BOŻENA MARIA c. Klemensa ur. dn. 08.12.1961 r. w Gdyni,

nr licencji 1580.

7. KORAB TOMASZ MARIUSZ s. Andrzeja ur. dn. 04.08.1976 r.

w Mińsku Mazowieckim,

nr licencji 1581.

8. OZIĘBŁO ARKADIUSZ s. Franciszka ur. dn. 10.01.1973 r. w Jarosławiu,

nr licencji 1582.

9. PALENIK PIOTR s. Grzegorza ur. dn. 08.09.1975 r. w Łodzi,

nr licencji 1583.

10. PĘDRAS GRZEGORZ s. Jerzego ur. dn. 03.11.1974 r.

w Dąbrowie Górniczej,

nr licencji 1584.

11. SIENKIEWICZ JAROSŁAW s. Stanisława ur. dn. 23.10.1966 r. w Lublinie,

nr licencji 1585.

12. SOLAN RADOSŁAW s. Eugeniusza ur. dn. 09.10.1974 r. w Częstochowie,

nr licencji 1586.

13. STRUMIEŃ ADAM s. Józefa ur. dn. 04.02.1969 r. w Katowicach,

nr licencji 1587.

14. SZALIŁOW KRZYSZTOF s. Wacława ur. dn. 11.01.1972 r. w Świdniku,

nr licencji 1588.

15. ZAWADZKI PAWEŁ PIOTR s. Mariana ur. dn. 09.04.1974 r. w Wyszkowie,

nr licencji 1589.