Departmental acts

Prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2015.94 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2015.94 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2015.94 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2015.94 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2015.94 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2015.94 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Stanowisko kierowania Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zapasowym Miejscu Pracy.

Dz.Urz.PKRUS.2015.34 | komunikat z dnia 31 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zakresy czynności członków kierownictwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MRPiPSp.2015.52 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zakresy czynności członków kierownictwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MRPiPSp.2015.52 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zakresy czynności członków kierownictwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MRPiPSp.2015.52 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zakresy czynności członków kierownictwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MRPiPSp.2015.52 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zakresy czynności członków kierownictwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MRPiPSp.2015.52 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zasady (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2015.70 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie instrukcji kasowej.

Dz.Urz.WUG.2015.96 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2016.4 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie szkoleń pracowników urzędów górniczych.

Dz.Urz.WUG.2015.98 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2015.35 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego formularzy statystycznych.

Dz.Urz.PKRUS.2015.36 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zasad rachunkowości.

Dz.Urz.PKRUS.2015.37 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Dz.Urz.MRPiPSp.2015.50 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Dz.Urz.MRPiPSp.2015.50 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Opłaty lotniskowe na lotnisku Łódź-Lublinek.

Dz.Urz.ULC.2015.75 | ogłoszenie z dnia 30 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej.

Dz.Urz.MON.2016.2 | decyzja z dnia 30 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Dz.Urz.MNiSW.2015.68 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Dz.Urz.MNiSW.2015.68 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Dz.Urz.MNiSW.2015.68 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Dz.Urz.MNiSW.2015.68 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Dz.Urz.MNiSW.2015.68 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Dz.Urz.MNiSW.2015.68 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Dz.Urz.MNiSW.2015.68 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Stawki jednostkowych opłat terminalowych.

Dz.Urz.ULC.2015.74 | obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dysponentów środków budżetu państwa w części 30 - Oświata i wychowanie.

Dz.Urz.MEN.2016.3 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Biura do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej.

Dz.Urz.MON.2016.1 | decyzja z dnia 30 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana składu zespołu zadaniowego ds. aplikacji mobilnych oraz informatyzacji stanowiska leśniczego.

B.I.LP.2016.2.27 | decyzja z dnia 30 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2015.95 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2015.267 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia unikalnego numeru identyfikującego receptę.

NFZ.2015.107 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia wydziałów w sądach apelacyjnych.

Dz.Urz.MS.2015.264 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Interpretacja ogólna w sprawie stosowania art. 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Dz.Urz.MF.2016.4 | interpretacja ogólna z dnia 29 grudnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Nałożenie kary pieniężnej w drodze decyzji o sygn. DPP/WPO/476/21/14/2014/2015/MR.

Dz.Urz.KNF.2015.62 | decyzja z dnia 29 grudnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nałożenie kary pieniężnej w drodze decyzji o sygn. DPP/WPO/476/39/13/14/15/AK.

Dz.Urz.KNF.2015.63 | decyzja z dnia 29 grudnia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Białymstoku.

Dz.Urz.MS.2015.268 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MS.2015.269 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą we Wrocławiu.

Dz.Urz.MS.2015.283 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Gdańsku.

Dz.Urz.MS.2015.270 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Gdańsku.

Dz.Urz.MS.2015.270 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Gdańsku.

Dz.Urz.MS.2015.270 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 2015 r. | Akt indywidualny