Departmental acts

Komisja do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny.

Dz.Urz.WUG.2018.67 t.j. | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2016 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Komisja do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny.

Dz.Urz.WUG.2016.2 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Komisja do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny.

Dz.Urz.WUG.2016.2 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Komisja do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny.

Dz.Urz.WUG.2016.2 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Komisja do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny.

Dz.Urz.WUG.2018.66 t.j. | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2016 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Powołanie Honorowego Komitetu Głównych Geologów Kraju.

Dz.Urz.MŚ.2016.1 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji do spraw technologii i analityki w działalności geologiczno-górniczej.

Dz.Urz.MŚ.2016.2 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Geologicznej.

Dz.Urz.MŚ.2016.3 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Geologicznej.

Dz.Urz.MŚ.2016.3 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Geologicznej.

Dz.Urz.MŚ.2016.3 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Górniczej.

Dz.Urz.MŚ.2016.4 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Górniczej.

Dz.Urz.MŚ.2016.4 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Górniczej.

Dz.Urz.MŚ.2016.4 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2016.10 | decyzja z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2016.10 | decyzja z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2016.65 t.j. | decyzja z dnia 7 stycznia 2016 r. | tekst jednolity | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2016.65 t.j. | decyzja z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2016.65 t.j. | decyzja z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2018.78 t.j. | decyzja z dnia 7 stycznia 2016 r. | tekst jednolity | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2018.78 t.j. | decyzja z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2018.149 t.j. | decyzja z dnia 7 stycznia 2016 r. | tekst jednolity | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny.

Dz.Urz.WUG.2018.88 t.j. | decyzja z dnia 7 stycznia 2016 r. | tekst jednolity | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny.

Dz.Urz.WUG.2016.64 t.j. | decyzja z dnia 7 stycznia 2016 r. | tekst jednolity | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny.

Dz.Urz.WUG.2016.63 t.j. | decyzja z dnia 7 stycznia 2016 r. | tekst jednolity | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny.

Dz.Urz.WUG.2016.63 t.j. | decyzja z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny.

Dz.Urz.WUG.2016.63 t.j. | decyzja z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny.

Dz.Urz.WUG.2016.63 t.j. | decyzja z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny.

Dz.Urz.WUG.2016.63 t.j. | decyzja z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny.

Dz.Urz.WUG.2018.87 t.j. | decyzja z dnia 7 stycznia 2016 r. | tekst jednolity | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2016.4 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2016.2 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2016.7 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2016.6 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2016.1 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2016 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2016.8 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Rady Programu e-cło.

Dz.Urz.MF.2016.7 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2016 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do opracowania strategii rozwiązań systemowych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Dz.Urz.MZ.2016.1 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do opracowania strategii rozwiązań systemowych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Dz.Urz.MZ.2016.1 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do opracowania strategii rozwiązań systemowych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Dz.Urz.MZ.2016.1 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do opracowania strategii rozwiązań systemowych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Dz.Urz.MZ.2016.1 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Utworzenie tematycznych zespołów roboczych na potrzeby prac nad Bilansem otwarcia Lasów Państwowych.

B.I.LP.2016.2.29 | decyzja z dnia 4 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Utworzenie tematycznych zespołów roboczych na potrzeby prac nad Bilansem otwarcia Lasów Państwowych.

B.I.LP.2016.2.29 | decyzja z dnia 4 stycznia 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia Zasad prowadzenia rachunkowości w Państwowej Agencji Atomistyki.

Dz.Urz.PAA.2016.2 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2016 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2016.1 | postanowienie z dnia 31 grudnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą "Centralny Ośrodek Informatyki".

Dz.Urz.MC.2015.7 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą "Centralny Ośrodek Informatyki".

Dz.Urz.MC.2015.7 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą "Centralny Ośrodek Informatyki".

Dz.Urz.MC.2015.7 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą "Centralny Ośrodek Informatyki".

Dz.Urz.MC.2015.7 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą "Centralny Ośrodek Informatyki".

Dz.Urz.MC.2015.7 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą "Centralny Ośrodek Informatyki".

Dz.Urz.MC.2015.7 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Postępowanie ze skargami, wnioskami i petycjami w Ministerstwie Finansów.

Dz.Urz.MF.2016.5 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc