Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2017 r. - OpenLEX

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2017 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2017.21

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 18 maja 2017 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2017 r.

W związku z art. 119a ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 60) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2017 r. wyniosło 4489,07 zł.