Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2017.92

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 22 maja 2017 r.
w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ustalającej warunki dostępu dla Vectra Investments sp. z o.o. sp. j. z siedzibą w Warszawie do nieruchomości, w tym do budynków położonych w Olsztynie, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach za pomocą znajdującej się na nieruchomościach infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiącej własność Vectra Investments sp. z o.o. sp. j. z siedzibą w Warszawie, a także umarzającej postępowanie w części dotyczącej zapewnienia dostępu do nieruchomości i budynków położonych w Olsztynie przy: ul. Barczej 10, ul. Barczej 14, ul. Gębika 8, ul. Gębika 10, ul. Gębika 12, ul. Orłowicza 17, ul. Orłowicza 19

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 poz. 1579, poz. 1823, poz. 1948, poz. 1954 i poz. 2003 oraz z 2017 r. poz. 935) ogłasza się, co następuje:
1. Z dniem 23 maja 2017 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ustalającej warunki dostępu dla Vectra Investments sp. z o.o. sp. j. z siedzibą w Warszawie do nieruchomości, w tym do budynków położonych w Olsztynie, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach za pomocą znajdującej się na nieruchomościach infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiącej własność Vectra investments sp. z o.o. sp. j. z siedzibą w Warszawie, a także umarzającej postępowanie w części dotyczącej zapewnienia dostępu do nieruchomości i budynków położonych w Olsztynie przy: ul. Barczej 10, ul. Barczej 14, ul. Gębika 8, ul. Gębika 10, ul. Gębika 12, ul. Orłowicza 17, ul. Orłowicza 19, zwanego dalej "projektem decyzji Prezesa UKE".
2. Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji Prezesa UKE.
3. Projekt decyzji Prezesa UKE, wraz z uzasadnieniem, jest udostępniony na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanej dalej "stroną podmiotową BIP UKE", (http://www.uke.gov.pl) oraz w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w pokoju nr 219.
4. Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu decyzji Prezesa UKE są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w godz. 8.15 - 16.15, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w Kancelarii Głównej - pokój nr 4, w formie pisemnej, z dopiskiem:

"Stanowisko dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ustalającej warunki dostępu dla Vectra Investments sp. z o.o. sp. j. z siedzibą w Warszawie do nieruchomości, w tym do budynków położonych w Olsztynie, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach za pomocą znajdującej się na nieruchomościach infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiącej własność Vectra Investments sp. z o.o. sp. j. z siedzibą w Warszawie, a także umarzającej postępowanie w części dotyczącej zapewnienia dostępu do nieruchomości i budynków położonych w Olsztynie przy: ul. Barczej 10, ul. Barczej 14, ul. Gębika 8, ul. Gębika 10, ul. Gębika 12, ul. Orłowicza 17, ul. Orłowicza 19

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Kasprzaka 18/20

01-211 Warszawa"

oraz elektronicznej na adres e-mail: uke@uke.gov.pl

5. Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego będą ogłoszone zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne:
1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20;
2) na stronie podmiotowej BIP UKE (http://www.uke.gov.pl).