Questions and answers

Czy spółdzielnia socjalna może przejść z ksiąg rachunkowych na PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy spółka prawidłowo klasyfikuje przychody do przychodów z działalności rolniczej i pozarolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy szkolenie wstępne serwisantów może odbyć się w formie samokształcenia kierowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy usługa organizacji pobytu pracownika za granicą to import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego przysługujące gminie zalicza się do mieszkaniowego zasobu gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2019 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy w okresie zasiłkowym cudzoziemiec musi mieć ważne zezwolenie na pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wózek widłowy ma akumulator samochodowy czy przemysłowy w rozumieniu ustawy o bateriach i akumulatorach?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy w posiedzeniach grupy roboczej powinien obecny być tłumacz przysięgły?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w styczniu można zastosować stawkę 9% CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2019 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wydać decyzję o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy za pracowników niepublicznego żłobka i przedszkola należy sporządzać raport RPA?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy zmniejszenie wartości majątku obrotowego może stanowić podatkowy koszt uzyskania przychodu spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy z nauczycielami gimnazjum, które zostało przekształcone w szkołę podstawową można rozwiązać stosunek pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Do kiedy pracownicę, która we wrześniu 2020 roku kończy 60 lat obejmuje ochrona przedemerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Do której gminy należy złożyć wniosek o pomoc w sprawie przyznania specjalnego zasiłku celowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jaj wykazać w deklaracji przemieszczenie towarów do Francji, a następnie sprzedaż tych towarów francuskim firmom?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2019 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Jaka będzie podstawa przetwarzania danych osobowych w opisanej sytuacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaka data powinna być datą zameldowania osoby na pobyt stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaka jest wymagana minimalna odległość od placów zabaw dla dzieci od szamba?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Jaką rolę pełni Polskie Centrum Akredytacji w procesie udzielania akredytacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jaki będzie miał kod odpadu rozwodniony nadmanganian potasu pochodzący ze stacji uzdatniania wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł objąć wychowawstwo w klasie I dla dzieci ze spektrum autyzmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł prowadzić zajęcia z języka niemieckiego w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma przekazanie masek antysmogowych dzieciom pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2019 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Jak liczyć 3 miesiące na użytek art. 88za ustawy o promocji zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy ustalić wynagrodzenie urlopowe ze zmiennych składników na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak naprawić brak wymogu ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego w pozwoleniu na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Jak powinno być urządzone wydzielone pomieszczenie dla mam karmiących dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić skład rodziny wnioskodawcy do ŚW?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2019 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaewidencjonować wpłatę oraz potrąconą opłatę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak ujednolicić ZFŚS w przypadku przejęcia zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak ujmować w ewidencji VAT faktury VAT marża wystawione do paragonu na firmę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak wyliczyć dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy można ubiegać się o zaświadczenie A1 dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Kto powinien wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy: pracodawca czy jednostka wojskowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Od kiedy nie przysługuje matce świadczenie wychowawcze i zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Od kiedy przysługuje świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Pod jakim kodem powinno się klasyfikować odpady w postaci papieru ściernego wykorzystanego do obróbki drewna?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

W jakiej dacie należy zaksięgować w PKPiR rachunki za licencję na transport?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jakiej wysokości możemy odliczyć w zeznaniu rocznym poniesione wydatki na działalność B+R?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować jeszcze nie zafakturowany, ale pewny przychód roku 2018?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Co powinno znajdować się w teczce ewidencji czasu pracy tworzonej dla każdego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy burmistrz ma prawo ingerować w relację pomiędzy dyrektorem szkoły, a nauczycielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dla nauczycieli należy tworzyć teczkę ewidencji czasu pracy zgodnie z nowymi przepisami?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy dochody wspólnoty mieszkaniowej zwolnione są z podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły publicznej może zakupić na raty telefon służbowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne