Czy należy wysłać pisma do stron z informacją o wniosku o zawieszenie postępowanie wraz z zapytaniem czy strona się zgadza i nie wnosi sprzeciwu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchy Jonasz
Odpowiedzi udzielono: 29 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie uznania rekultywacji za zakończoną. Z wnioskiem wystąpiło przedsiębiorstwo zobowiązane do rekultywacji terenu poeksploatacyjnego. Stroną postępowania są również właściciele działek, na której przeprowadzono rekultywację. Przedsiębiorca chce wykonać dodatkowe prace rekultywacyjne, by starać się o pozytywne stanowisko Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego. W związku z tym chce wystąpić do organu o zawieszenie postępowania (na podstawie art. 98 § 1 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) – dalej k.p.a. organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu).

Czy należy wysłać pisma do stron z informacją o wniosku o zawieszenie postępowanie wraz z zapytaniem czy strona się zgadza i nie wnosi sprzeciwu?

Czy określić termin wniesienia informacji, a w przypadku braku odpowiedzi stron czy można zawiesić takie postępowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX