Czy możliwe jest całościowe wyłączenie ograniczeń dotyczących pracowników niepełnosprawnych i stosowanie do nich ogólnych reguł czasu pracy wynikających z przepisów Kodeksu pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 29 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym zgoda lekarza pozwala na zmianę czasu pracy osoby niepełnosprawnej. Wówczas może być ona traktowana jak pełnosprawny pracownik.

Czy możliwe jest całościowe wyłączenie ograniczeń dotyczących pracowników niepełnosprawnych i stosowanie do nich ogólnych reguł czasu pracy wynikających z przepisów Kodeksu pracy?

W praktyce takie zaświadczenia wystawione przez lekarza zawierają po kilka punktów, odnoszących się do konkretnych sytuacji i możliwości potraktowania osoby niepełnosprawnej w odmienny sposób.

Czy aby skorzystać z takiej elastyczności, ważna jest treść zaświadczenia wydanego przez lekarza, z którego powinno wprost wynikać, iż do pracownika niepełnosprawnego nie stosuje się art. 15 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych?

Czy w przypadku zaświadczeń lekarskich zawierających zgody w punktach należy przyjąć wąskie ich rozumienie i niestosowanie tylko określonych zakazów wprost wymienionych w treści zaświadczenia lekarskiego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX