Questions and answers

Czy odsetki od pożyczki mogą być kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy organ dobrze postąpił wydając postanowienie z art. 83f ust. 9 u.o.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy organ prowadzący dla 8 przedszkoli może powołać jednego Inspektora Ochrony Danych i zgłosić do PUOD?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy organ prowadzący może dokonać oceny pracy dyrektora szkoły po trzech miesiącach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy pracodawca powinien przechowywać programy szkoleń bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni w szkołach mogą brać udział w strajku nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy przychód związany z refakturowaniem usługi powstaje w momencie wystawienia refaktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy przy odwrotnym obciążeniu można wykazać VAT należny w styczniu, a naliczony w lutym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy przy płatności bonem przez pracownika firmy wystawić i paragon dla pracownika, i fakturę dla firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy remont dróg leśnych wymaga zgłoszenia czy uzyskania pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2019 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy rodzic ucznia, u którego stwierdzono SLI może wnosić o organizowanie zajęć indywidualnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy skierowanie do Dziennego Domu Pobytu lub Klubu Seniora wymaga decyzji administracyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy śmierć dłużnika pozwala zaliczyć w koszty odpis aktualizujący jego należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy uchylić decyzję o skierowaniu do DPS i zaprzestać opłacania pobytu czy czekać na wyrok sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy wydać decyzję w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy wynagrodzenie za punkty należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zakup auta w Niemczech w 2003 r. bądź w 2013 r. to WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy złożyć nowy wniosek na świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2019 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy z nauczycielem można zawrzeć umowę na poszczególne godziny wykonywania pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jaka jest definicja pochylni?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2019 r., Słomka Kinga | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna wpisu do ewidencji placówek kursowych i placówek pracy pozaszkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2019 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Jaka wysokość zasiłku przysługuje za miesiąc luty oraz marzec?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jakie osiągnięcia wpisujemy uczniom na świadectwie klasy ósmej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2019 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć wynajem pokoi w domu opieki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy wprowadzać zmiany w dokumentacji polityki ochrony danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak od 2019 r. zaliczać nieodliczony VAT do kosztów (wydatki dotyczące samochodów)?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak powinny być opodatkowane odsetki z tytułu pożyczki od spółki dominującej - podmiotu zagranicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczać w kosztach zakup abonamentu na parkowanie samochodów należących do spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć transakcję łańcuchową między podmiotami A, B, C i D, jeśli transport organizuje podmiot D?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak rozliczyć usługi budowy straganów handlowych w Niemczech dla polskiego podatnika czynnego zgłoszonego do VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak ująć w CIT-ST poszczególnych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak ujmować w kosztach wytworzenia przedsięwzięcia deweloperskiego koszty finansowania zewnętrznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Jak ustalić moment przychodu dla pracownika w przypadku dofinansowania do jego posiłków?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne