Czy uprawniona do świadczenia pielęgnacyjnego na 7-letnią córkę może w trakcie pobierania świadczenia pielęgnacyjnego rozpocząć naukę w szkole policealnej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 29 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy uprawniona do świadczenia pielęgnacyjnego na 7-letnią córkę może w trakcie pobierania świadczenia pielęgnacyjnego rozpocząć naukę w szkole policealnej?

Nauka trwałaby w okresie weekendowym, gdzie opiekę nad dzieckiem sprawowaliby dziadkowie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX