Czy wystawienie zwolnienia lekarskiego w formie elektronicznej zwalnia pracownika z obowiązku niezwłocznego poinformowania pracodawcy o nieobecności w pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 29 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim do 8 lipca. Zwolnienie lekarskie jest wystawione przez lekarza psychiatrę. W okresie od 9 lipca do 18 lipca nie zgłosił swojej nieobecności z jakiejkolwiek przyczyny. W dniu 18 lipca dział HR skontaktował się z pracownikiem, aby dopytać o powody nieobecności. Pracownik poinformował, że zgodnie z informacją od lekarza zaswiadczenie lekarskie od psychologa lub psychiatry może być wystawione bez zachowania terminu 3 dni. Pracownik dodał też, że wystawienie zwolnienia lekarskiego to obowiązek lekarza prowadzącego i sam pracownik nie ma dużego wpływu na dostarczenie zwolnienia lekarskiego.

Co może zrobić pracodawca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX