Czy interwenient uboczny, przygotowując się do sprawy, ma prawo pozyskać z zasobów gminy i jej jednostek informacje na temat pozwanego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łukaszyk Joanna
Odpowiedzi udzielono: 29 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 15 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego gmina może przystąpić do sprawy po stronie powoda i stosuje się wówczas przepisy o interwencji ubocznej.

Czy interwenient uboczny, przygotowując się do sprawy, ma prawo pozyskać z zasobów gminy i jej jednostek informacje na temat pozwanego tj. czy pobiera zasiłki z ośrodków pomocy społecznej, czy jest właścicielem jakichś nieruchomości, czy jest bezrobotny bądź pobiera zasiłek itp.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX