Czy poprosić o kolejny wywiad aktualizacyjny z DPS, poparty stosownym zaświadczeniem lekarskim oraz informacją o pobycie na przepustkach?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 października 2023 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 29 lipca 2022 r.

PYTANIE

W 2014 roku wnioskodawca został skierowany do DPS po udarze mózgu na czas nieokreślony. Zgodnie z przepisami prawa, Ośrodek otrzymywał wywiady aktualizacyjne, przeprowadzane przez pracownika socjalnego DPS, które stwierdzały, że nadal wymaga opieki całodobowej. Ostatni wywiad z 04.04.2022 r.

Osoby zobowiązane do odpłatności, tj. córka i wnuk 07.07.2022 r. wystosowały do Ośrodka pismo o zweryfikowanie konieczności pobytu ojca (dziadka) w DPS, podnosząc, że osoba nie wymaga przebywania w DPS, że kadra DPS doprowadziła go do cyt. "wysoko funkcjonującej samodzielności", że wychodzi na przepustki z DPS. Wniesiono również o zweryfikowanie ilości dni pobytu strony w DPS w poszczególnych latach i potwierdzenie, gdzie przebywał w trakcie przepustki.

Jakie działania należy podjąć w sprawie otrzymanego pisma?

Czy poprosić o kolejny wywiad aktualizacyjny z DPS, poparty stosownym zaświadczeniem lekarskim oraz informacją o pobycie na przepustkach?

Czy wymagane jest oficjalne wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX