Czy należy wypłacić dodatek funkcyjny dyrektorowi szkoły za miesiąc, w którym przebywał na urlopie dla podratowania zdrowia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 29 lipca 2022 r.

PYTANIE

Dyrektor szkoły jest powołany do pełnienia funkcji dyrektora do 31.08.2022. Od 1 sierpnia będzie przebywał na urlopie zdrowotnym.

Czy za sierpień należy wypłacić dodatek funkcyjny, jeśli w regulaminie jednostki samorządowej jest zapis: "prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w okresie zajmowania stanowiska kierowniczego lub wykonywania zadań, za które przysługuje dodatek. Jeżeli stanowisko kierownicze powierzono nauczycielowi na okres nie obejmujący pełnych miesięcy, dodatek funkcyjny wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia związanych z nimi obowiązków. "?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX