Jak kwalifikować odzież roboczą, w którą wyposażeni są pracownicy na różnych stanowiskach pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 29 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy traktować odzież roboczą pracowników Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. którzy pracują jako:

1. pracownicy biurowi w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)- towarzyszą jedynie klientem deponującym odpady,

2. pracownicy wagi samochodowej niewychodzący z pomieszczenia w związku z pełnieniem obowiązków służbowych- posiadający odzież firmową

3. operatorzy maszyn (kompaktor ładowarka, ładowarka-spycharka - maszyny nowej generacji z klimatyzacją regularnie odgrzybianą, doszczelnione) pracujący w kwaterze odpadów, na kompostowni i przy mieleniu wielkogabarytów?

Jak kwalifikować odzież roboczą, w którą wyposażeni są pracownicy na różnych stanowiskach pracy?

Czy osoby pracujące na wadze samochodowej czy w PSZOK, które mają jednolity strój do obsługi klienta z emblematami firmy należy traktować tak samo jak odzież roboczą operatorów maszyn?

Zdarza się, że zarówno pracownik wagi jak i PSZOK-u utrzymując porządek wokół stanowiska pracy wykonuje prace porządkowe polegające na zamiataniu czy odśnieżaniu zimą.

Czy ich odzież ma być tak samo sklasyfikowana jak odzież robocza operatorów maszyn?

Czy pracownicy otrzymujący środki piorące, które zapewnia przedsiębiorstwo, mogą samodzielnie na terenie zakładu pracy (przedsiębiorstwa) prać i suszyć swoją odzież czy też usługę prania tej odzieży dla wszystkich wskazanych na początku pytania grup pracowników zleca się na zewnątrz?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX