Official Gazette

Powołanie ministra do spraw cen oraz odwołanie ministra-członka Rady Ministrów.

M.P.1982.8.49 | uchwała z dnia 27 lutego 1982 r. | Akt indywidualny

Powołanie ministra przemysłu chemicznego i lekkiego.

M.P.1982.8.48 | uchwała z dnia 27 lutego 1982 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra przemysłu chemicznego i lekkiego.

M.P.1982.8.47 | uchwała z dnia 27 lutego 1982 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu - dot. porozumienia narodowego).

M.P.1982.8.46 | uchwała z dnia 26 lutego 1982 r. | Akt nienormatywny

Określenie wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

M.P.1982.8.45 | uchwała z dnia 26 lutego 1982 r. | Akt utracił moc

Obsadzenie mandatów poselskich.

M.P.1982.8.44 | uchwała z dnia 26 lutego 1982 r. | Akt indywidualny

Ulgi podatkowe dla rzemieślników zatrudniających pracowników w celu nauki zawodu.

M.P.1982.7.41 | zarządzenie z dnia 9 lutego 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie zasad działalności przedsiębiorstw państwowych w 1982 r.

M.P.1982.7.40 | uchwała z dnia 11 lutego 1982 r. | Akt jednorazowy

Ceny skupu produktów rolniczych oraz ceny niektórych środków produkcji i usług dla rolnictwa.

M.P.1982.7.39 | uchwała z dnia 11 lutego 1982 r. | Akt utracił moc

Powołanie Inspekcji Cen.

M.P.1982.7.38 | uchwała z dnia 27 stycznia 1982 r. | Akt utracił moc

Odsetki od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej.

M.P.1982.6.36 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 1982 r. | Akt utracił moc

Pozbawienie debitu komunikacyjnego.

M.P.1982.5.32 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad i trybu wydawania kart pływackich.

M.P.1982.5.31 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 1982 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie ograniczeń w zakresie obrotu oszczędnościowego i czekowego.

M.P.1982.5.30 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 1982 r. | Akt jednorazowy

Przedłużenie terminu składania zeznań za 1981 r. przez podatników podatku wyrównawczego.

M.P.1982.5.29 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 1982 r. | Akt utracił moc

Jednorazowa rewaloryzacja wkładów oszczędnościowych.

M.P.1982.5.28 | uchwała z dnia 27 stycznia 1982 r. | Akt utracił moc

Kredyty dla młodych małżeństw, udzielane na zagospodarowanie.

M.P.1982.5.27 | uchwała z dnia 27 stycznia 1982 r. | Akt utracił moc

Warunki zaopatrywania rolników w nasiona zbóż i sadzeniaki ziemniaka w 1982 r.

M.P.1982.5.26 | uchwała z dnia 18 stycznia 1982 r. | Akt utracił moc

Powołanie ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki.

M.P.1982.5.25 | uchwała z dnia 26 stycznia 1982 r. | Akt indywidualny

Powołanie ministra-kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej.

M.P.1982.5.24 | uchwała z dnia 26 stycznia 1982 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki.

M.P.1982.5.23 | uchwała z dnia 26 stycznia 1982 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra-kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej.

M.P.1982.5.22 | uchwała z dnia 26 stycznia 1982 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu - dot. uchwały Sejmu z dnia 13 października 1973 r.; Monitor Polski Nr 44, poz. 260).

M.P.1982.5.21 | uchwała z dnia 26 stycznia 1982 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu - dot. stanu wojennego).

M.P.1982.5.20 | uchwała z dnia 25 stycznia 1982 r. | Akt nienormatywny

Ceny detaliczne podstawowych artykułów żywnościowych, opału i energii.

M.P.1982.4.17 | uchwała z dnia 27 stycznia 1982 r. | Akt utracił moc

Normy ubytków naturalnych ziemniaków jadalnych i sadzeniaków podczas przechowywania.

M.P.1982.3.16 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 1982 r. | Akt utracił moc

Jednorazowa pożyczka zbożowa.

M.P.1982.3.15 | uchwała z dnia 20 stycznia 1982 r. | Akt utracił moc

Fundusz aktywizacji zawodowej.

M.P.1982.3.14 | uchwała z dnia 20 stycznia 1982 r. | Akt utracił moc

Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych jednostek gospodarki uspołecznionej.

M.P.1982.3.13 | uchwała z dnia 20 stycznia 1982 r. | Akt utracił moc

Ogólne zasady udzielania kredytów przez banki.

M.P.1982.3.12 | uchwała z dnia 20 stycznia 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie ogólnych zasad kontraktacji produktów rolnych.

M.P.1982.3.9 | uchwała z dnia 18 stycznia 1982 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie funduszu autorskiego.

M.P.1982.3.7 | uchwała z dnia 18 stycznia 1982 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego przeciwko funkcjonariuszom pożarnictwa.

M.P.1982.2.5 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 1981 r. | Akt jednorazowy

Status zakładowych radiowęzłów w przedsiębiorstwach państwowych.

M.P.1982.2.3 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 1982 r. | Akt utracił moc

Funkcjonowanie gospodarki w okresie stanu wojennego.

M.P.1982.1.1 | uchwała z dnia 30 grudnia 1981 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wykazu towarów produkcji krajowej objętych gwarancją producenta.

M.P.1981.33.306 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 1981 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie ochrony torfowiska uznanego za rezerwat przyrody.

M.P.1981.33.303 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 1981 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad odstępowania zwierzyny ubitej.

M.P.1981.33.302 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 1981 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie przemiału zbóż.

M.P.1981.33.301 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 1981 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazw niektórych miejscowości w województwach pilskim i przemyskim.

M.P.1981.33.300 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 1981 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie warunków sprzedaży zagranicznych środków płatniczych na cele prywatne.

M.P.1981.33.298 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 1981 r. | Akt jednorazowy

Czasowe zawieszenie niektórych uprawnień krajowców dewizowych w zakresie obrotu wartościami dewizowymi.

M.P.1981.33.297 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 1981 r. | Akt utracił moc

Zwolnienia i ulgi w podatku gruntowym.

M.P.1981.33.296 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 1981 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Instytutu Gospodarki Narodowej.

M.P.1981.33.295 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 1981 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Instytutu Gospodarki Światowej.

M.P.1981.33.294 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 1981 r. | Akt jednorazowy

Ustalanie najniższych wynagrodzeń pracowników.

M.P.1981.33.293 | uchwała z dnia 18 grudnia 1981 r. | Akt utracił moc

Reglamentowana sprzedaż towarów.

M.P.1981.32.291 | uchwała z dnia 12 grudnia 1981 r. | Akt utracił moc

Zasady działalności przedsiębiorstw państwowych w 1982 r.

M.P.1981.32.287 | uchwała z dnia 30 listopada 1981 r. | Akt utracił moc

Zasady, tryb i termin zniesienia zjednoczeń przedsiębiorstw państwowych.

M.P.1981.32.286 | uchwała z dnia 30 listopada 1981 r. | Akt utracił moc

Ustalenie następstw wypadków wynikłych u osób objętych obowiązkowymi ubezpieczeniami komunikacyjnymi.

M.P.1981.31.285 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 1981 r. | Akt utracił moc

Ustalanie szkód w pojazdach samochodowych z obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych.

M.P.1981.31.284 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 1981 r. | Akt utracił moc

Taryfa składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne.

M.P.1981.31.283 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 1981 r. | Akt utracił moc

Oprocentowanie wkładów oszczędnościowych ludności na rachunkach bankowych.

M.P.1981.31.281 | uchwała z dnia 7 grudnia 1981 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie ruchu granicznego.

M.P.1981.30.277 | zarządzenie z dnia 13 grudnia 1981 r. | Akt utracił moc

Świadczenia na rzecz obrony kraju w czasie obowiązywania stanu wojennego.

M.P.1981.30.276 | zarządzenie z dnia 12 grudnia 1981 r. | Akt utracił moc

Okresowe ograniczenie ruchu lotniczego w przestrzeni powietrznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1981.30.274 | zarządzenie z dnia 12 grudnia 1981 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwaty przyrody.

M.P.1981.29.271 | zarządzenie z dnia 3 grudnia 1981 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie sprzedaży samochodów osobowych dla ludności oraz rozwoju zaplecza motoryzacji.

M.P.1981.29.269 | uchwała z dnia 24 listopada 1981 r. | Akt jednorazowy