Official Gazette

Uznanie za rezerwaty przyrody.

M.P.1981.29.271 | zarządzenie z dnia 3 grudnia 1981 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie sprzedaży samochodów osobowych dla ludności oraz rozwoju zaplecza motoryzacji.

M.P.1981.29.269 | uchwała z dnia 24 listopada 1981 r. | Akt jednorazowy

Kompleksowa obsługa rolników przez banki w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi.

M.P.1981.29.266 | uchwała z dnia 12 października 1981 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 200 zł.

M.P.1981.28.265 | zarządzenie z dnia 6 października 1981 r. | Akt utracił moc

Zmiana nazwy miasta Szczawnicy-Krościenka w województwie nowosądeckim.

M.P.1981.28.261 | zarządzenie z dnia 13 października 1981 r. | Akt utracił moc

Kredyty dla pracowników uspołecznionych zakładów pracy zmieniających pracę.

M.P.1981.28.258 | zarządzenie z dnia 30 października 1981 r. | Akt utracił moc

Środki aktywizacji skupu żywca rzeźnego wieprzowego i wołowego.

M.P.1981.28.256 | uchwała z dnia 29 października 1981 r. | Akt utracił moc

Zapewnienie sprawnej pracy transportu kolejowego, drogowego i lotniczego w warunkach zimowych.

M.P.1981.28.255 | uchwała z dnia 23 października 1981 r. | Akt utracił moc

Skrócenie czasu pracy dla niektórych pracowników zatrudnionych w Morskiej Stoczni Jachtowej im. L.Teligi.

M.P.1981.28.254 | uchwała z dnia 23 października 1981 r. | Akt utracił moc

Powołanie ministra budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych.

M.P.1981.28.251 | uchwała z dnia 31 października 1981 r. | Akt indywidualny

Powołanie ministra handlu zagranicznego.

M.P.1981.28.250 | uchwała z dnia 31 października 1981 r. | Akt indywidualny

Powołanie ministra handlu wewnętrznego i usług.

M.P.1981.28.249 | uchwała z dnia 31 października 1981 r. | Akt indywidualny

Powołanie ministra komunikacji.

M.P.1981.28.248 | uchwała z dnia 31 października 1981 r. | Akt indywidualny

Powołanie ministra gospodarki materiałowej.

M.P.1981.28.247 | uchwała z dnia 31 października 1981 r. | Akt indywidualny

Powołanie wiceprezesa Rady Ministrów.

M.P.1981.28.246 | uchwała z dnia 31 października 1981 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra komunikacji.

M.P.1981.28.245 | uchwała z dnia 31 października 1981 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra gospodarki materiałowej.

M.P.1981.28.244 | uchwała z dnia 31 października 1981 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra handlu wewnętrznego i usług.

M.P.1981.28.243 | uchwała z dnia 31 października 1981 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra handlu zagranicznego.

M.P.1981.28.242 | uchwała z dnia 31 października 1981 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra do spraw kombatantów.

M.P.1981.28.241 | uchwała z dnia 31 października 1981 r. | Akt indywidualny

Odwołanie wiceprezesa Rady Ministrów.

M.P.1981.28.240 | uchwała z dnia 31 października 1981 r. | Akt indywidualny

Pokój społeczny w kraju.

M.P.1981.28.239 | uchwała z dnia 31 października 1981 r. | Akt nienormatywny

Zm.: uchwała w sprawie reglamentowanej sprzedaży mięsa i jego przetworów.

M.P.1981.27.234 | uchwała z dnia 12 października 1981 r. | Akt utracił moc

Reglamentowana sprzedaż podstawowych artykułów codziennego użytku dla niemowląt.

M.P.1981.27.233 | uchwała z dnia 12 października 1981 r. | Akt utracił moc

Organizacja i finansowanie dowożenia uczniów do szkół zbiorczych.

M.P.1981.27.232 | uchwała z dnia 7 września 1981 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwaty przyrody.

M.P.1981.26.231 | zarządzenie z dnia 21 września 1981 r. | Akt utracił moc

Doręczanie kart powołania i wezwań oraz innych dokumentów w sprawach powszechnego obowiązku obrony.

M.P.1981.26.229 | zarządzenie z dnia 15 września 1981 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie cen skupu trzody chlewnej.

M.P.1981.26.228 | uchwała z dnia 1 października 1981 r. | Akt utracił moc

Reglamentowana sprzedaż cukru dla ludności.

M.P.1981.26.227 | uchwała z dnia 25 września 1981 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie działalności Operacyjnego Sztabu Antykryzysowego.

M.P.1981.26.226 | uchwała z dnia 23 września 1981 r. | Akt jednorazowy

Odwołanie ministra budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych.

M.P.1981.26.225 | uchwała z dnia 25 września 1981 r. | Akt indywidualny

Główne problemy polityczno-społeczne i gospodarcze kraju.

M.P.1981.26.223 | uchwała z dnia 25 września 1981 r. | Akt nienormatywny

Obsadzenie mandatów poselskich.

M.P.1981.26.222 | uchwała z dnia 24 września 1981 r. | Akt indywidualny

Fundusz Rozwoju Rolnictwa.

M.P.1981.25.220 | uchwała z dnia 14 września 1981 r. | Akt utracił moc

Ograniczenie zużycia silnikowych paliw płynnych.

M.P.1981.25.219 | uchwała z dnia 24 sierpnia 1981 r. | Akt utracił moc

Pomoc Państwa dla ludności rolniczej na jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe.

M.P.1981.25.218 | uchwała z dnia 24 sierpnia 1981 r. | Akt utracił moc

Rozporządzanie przez państwowe jednostki organizacyjne niektórymi ruchomymi składnikami majątkowymi.

M.P.1981.24.216 t.j. | uchwała z dnia 6 sierpnia 1971 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie za opracowanie recenzji rozpraw doktorskich lub habilitacyjnych.

M.P.1981.24.215 | zarządzenie z dnia 21 września 1981 r. | Akt utracił moc

Rozwój małej energetyki wodnej.

M.P.1981.24.214 | uchwała z dnia 7 września 1981 r. | Akt utracił moc

Powołanie przez rady narodowe stopnia wojewódzkiego komisji do spraw samorządu pracowniczego.

M.P.1981.24.213 | uchwała z dnia 17 września 1981 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzorów, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 50 zł i 100 zł.

M.P.1981.23.212 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 1981 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zakresu, zasad i organizacji gospodarowania surowcami wtórnymi metali.

M.P.1981.23.211 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 1981 r. | Akt jednorazowy

Rejestracja przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1963 r.

M.P.1981.23.209 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 1981 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie specjalizacji zawodowej inżynierów.

M.P.1981.23.207 | uchwała z dnia 7 września 1981 r. | Akt jednorazowy

Skup i zaopatrzenie w ziemniaki w jesieni 1981 r.

M.P.1981.23.206 | uchwała z dnia 24 sierpnia 1981 r. | Akt utracił moc

Planowe rozmieszczenie kadr nauczycielskich.

M.P.1981.23.205 | uchwała z dnia 24 sierpnia 1981 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie kontroli jakości materiału siewnego.

M.P.1981.22.203 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 1981 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie cen detalicznych niektórych artykułów żywnościowych.

M.P.1981.22.200 | uchwała z dnia 26 sierpnia 1981 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie gospodarowania surowcami wtórnymi metali.

M.P.1981.21.197 | uchwała z dnia 25 sierpnia 1981 r. | Akt jednorazowy

Realizacja założeń narodowego planu społeczno-gospodarczego na 1981 r. w zakresie zatrudnienia.

M.P.1981.21.196 | uchwała z dnia 17 sierpnia 1981 r. | Akt utracił moc

Dodatkowe świadczenia dla pracowników uspołecznionych zakładów pracy zmieniających pracę.

M.P.1981.21.195 | uchwała z dnia 17 sierpnia 1981 r. | Akt utracił moc

Przekazanie uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu mięsem i przetworami mięsnymi.

M.P.1981.20.193 | zarządzenie z dnia 13 sierpnia 1981 r. | Akt utracił moc

Reglamentowana sprzedaż proszków do prania.

M.P.1981.20.192 | uchwała z dnia 10 sierpnia 1981 r. | Akt utracił moc

Zasady udzielania przez banki kredytów na rozwój produkcji rolniczej.

M.P.1981.20.191 | uchwała z dnia 10 sierpnia 1981 r. | Akt utracił moc

Zakres działania Ministra - Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Gospodarczej.

M.P.1981.20.190 | uchwała z dnia 10 sierpnia 1981 r. | Akt utracił moc

Działalność Operacyjnego Sztabu Antykryzysowego.

M.P.1981.20.189 | uchwała z dnia 10 sierpnia 1981 r. | Akt utracił moc

Wzmożenie walki ze spekulacją.

M.P.1981.20.188 | uchwała z dnia 10 sierpnia 1981 r. | Akt utracił moc

Wynagradzanie osób powołanych na kierownicze stanowiska państwowe przez Radę Państwa.

M.P.1981.20.187 | uchwała z dnia 3 sierpnia 1981 r. | Akt utracił moc

Warszawski Krzyż Powstańczy.

M.P.1981.20.186 | uchwała z dnia 29 lipca 1981 r. | Akt utracił moc

Medal "Za udział w wojnie obronnej 1939".

M.P.1981.20.185 | uchwała z dnia 29 lipca 1981 r. | Akt utracił moc