Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1993.15.111

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 kwietnia 1993 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 lutego 1993 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 23/93 MPM

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 patdziernika 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Wojewody Krośnieńskiego, odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

1. Kielar Józef s. Jana, 2. Kielar Helena c. Franciszka, 3. Masłyk Józef s. Franciszka, 4. Masłyk Genowefa c. Józefa, 5. Ryczaj Zdzisław s. Wojciecha, 6. Ryczaj Maria c. Franciszka, 7. Woźniacki Edward s. Jana, 8. Woźniacka Maria c. Stanisława, 9. Zarych Tadeusz s. Franciszka, 10. Zarych Anna c. Piotra, 11. Zych Aleksander s. Jana, 12. Zych Eugenia c. Józefa, 13. Źrebiec Jan s. Michała, 14. Źrebiec Genowefa c. Franciszka.