Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1993.15.105

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 kwietnia 1993 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 lutego 1993 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 17/93 MPM

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Wojewody Bielskiego, odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

1. Bania Romuald s. Aleksandra, 2. Bania Zofia c. Tomasza, 3. Chromik Jan s. Wawrzyńca, 4. Chromik Maria c. Józefa, 5. Furgał Ignacy s. Jakuba, 6. Furgał Stanisława c. Stanisława, 7. Karoń Mieczysław s. Józefa, 8. Karoń Janina c. Błażeja, 9. Klima Leon s. Józefa, 10. Klima Wanda c. Jana, 11. Lorek Jerzy s. Jerzego, 12. Lorek Katarzyna c. Adama, 13. Mias Stefan s. Andrzeja, 14. Mias Marianna c. Jakuba, 15. Mreńca Dominik s. Franciszka, 16. Mreńca Rozalia c. Józefa,17. Nowak Karol s. Karola, 18. Nowak Emilia c. Jana, 19. Pactwa Władysław s. Władysława, 20. Pactwa Apolonia c. Józefa, 21. Sawka Tadeusz s. Józefa, 22. Sawka Bronisława c. Rafała, 23. Śniadek Stefan s. Piotra, 24. Śniadek Helena c. Andrzeja, 25. Wanat Tadeusz s. Antoniego, 26. Wanat Genowefa c. Jana.