Ustalenie wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 300.000 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.

Monitor Polski

M.P.1993.13.90

Akt utracił moc
Wersja od: 25 marca 1993 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 9 marca 1993 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 300.000 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 360 i z 1993 r. Nr 6, poz. 29) zarządza się, co następuje:
Ustala się wzór, próbę i wagę monety nominalnej wartości 300.000 zł, określone w załączniku do zarządzenia.
Moneta, o której mowa w § 1, będzie wprowadzona do obiegu w dniu 29 marca 1993 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR, PRÓBA i WAGA MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 300.000 ZŁ

Wartość złotychCechy graficzneBrzeg (otok)Waga w gramachŚrednica w mmPróba
strona głównastrona odwrotna
300.000Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji 1993, pod orłem napis ZŁ 300 000 ZŁ, w otoku napis RZECZPOSPOLITA POLSKA, ponad napisem w okręgu ornament z drobnych kwadratówZza wyszczerbionego muru wyciągnięte ku górze ręce. Półkolem napis 50 ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIMgładki31,140,0Ag 999/1000