§ 3. - Ustalenie wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 300.000 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.

Monitor Polski

M.P.1993.13.90

Akt utracił moc
Wersja od: 25 marca 1993 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.