Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1993.15.113

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 kwietnia 1993 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 lutego 1993 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 25/93 MPM

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Wojewody Olsztyńskiego, odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

1. Albin Stanisław s. Jana, 2. Albin Wanda c. Józefa, 3. Bakulin Romuald s. Aleksandra, 4. Bakulin Stanisława c. Władysława, 5. Bogdanowicz Feliks s. Feliksa, 6. Bogdanowicz Ludwika c. Antoniego, 7. Dodo Mieczysław s. Jana, 8. Dodo Wiktoria c. Wiktora, 9. Górski Bolesław s. Władysława, 10. Górska Adelajda c. Stanisława, 11. Jabłoński Witold s. Franciszka, 12. Jabłońska Joanna c. Izydora, 13. Jóźwiak Eugeniusz s. Wiktora, 14. Jóźwiak Henryka c. Piotra, 15. Kocyba Tadeusz s. Franciszka, 16. Kocyba Joanna c. Bazylego, 17. Kucharski Jan s. Szymona, 18. Kucharska Julianna c. Walentego, 19. Machnis Józef s. Michała, 20. Machnis Zofia c. Michała, 21. Malewicz Stanisław s. Macieja, 22. Malewicz Zofia c. Wincentego, 23. Pleszak Kazimierz s. Józefa, 24. Pleszak Zofia c. Konstantego, 25. Piotrowski Władysław s. Aleksandra, 26. Piotrowska Władysława c. Adama, 27. Warniełło Wiktor s. Alfonsa, 28. Warniełło Anna c. Ludwika.