Zm.: zarządzenie w sprawie określenia sposobu prowadzenia przez uczelnie dokumentacji przebiegu studiów.

Monitor Polski

M.P.1993.15.121

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1993 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 12 marca 1993 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia sposobu prowadzenia przez uczelnie dokumentacji przebiegu studiów.

Na podstawie art. 149 ust. 3 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 oraz z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1991 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia przez uczelnie dokumentacji przebiegu studiów (Monitor Polski Nr 15, poz. 98 i Nr 43, poz. 304 oraz z 1992 r. Nr 36, poz. 264) załącznik nr 2 "wzór legitymacji studenckiej" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
Druki legitymacji według dotychczas obowiązującego wzoru mogą być wykorzystywane do czasu wyczerpania zapasów, a legitymacje wydawane studentom mogą być wykorzystywane do czasu wyczerpania miejsca na przedłużanie legitymacji.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1993 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR LEGITYMACJI STUDENCKIEJ

(grafikę pominięto)

Format A-6 (105 x 148 mm), wykonanie na papierze białym z siatką koloru jasnoróżowego z niebieskim paskiem o szerokości 20 mm na drugiej stronie, oprawa twarda z imitacji skóry w kolorze czarnym.