Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.1993.15.99

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 kwietnia 1993 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 lutego 1993 r.
o nadaniu orderu.

Rej. 23/93

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, za wybitne zasługi w organizowaniu i niesieniu pomocy medycznej Polsce odznaczony zostaje obywatel Republiki Federalnej Niemiec

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dieter Hussing.