Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.1993.17.138

Akt indywidualny
Wersja od: 8 kwietnia 1993 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 lutego 1993 r.
o nadaniu orderu.

Rej. 46/93

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, za wybitne zasługi w rozwijaniu wszechstronnej współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Włoską odznaczony zostaje

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Vincenzo Manno.