Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1993.15.104

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 kwietnia 1993 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 lutego 1993 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 16/93 MPM

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Wojewody Piotrkowskiego, odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

1. Dębowski Bolesław s. Juliana, 2. Dębowska Janina c. Kazimierza, 3. Gaj Andrzej s. Józefa, 4. Gaj Stefania c. Aleksego, 5. Gaj Jan s. Józefa, 6. Gaj Józefa c. Jana, 7. Gliściński Teofil s. Jakuba, 8. Gliścińska Stanisława c. Antoniego, 9. Gogul Ignacy s. Stanisława, 10. Gogul Józefa c. Jana, 11. Jeziorski Kazimierz s. Antoniego, 12. Jeziorska Kazimiera c. Jana, 13. Kaczanowski Włodzimierz s. Adama, 14. Kaczanowska Sabina c. Piotra, 15. Kołodziejski Feliks s. Aleksego, 16. Kołodziejska Bronisława c. Stanisława, 17. Koń Bronisław s. Józefa, 18. Koń Leokadia c. Wincentego, 19. Kopertowski Henryk s. Antoniego, 20. Kopertowska Halina c. Konstantego, 21. Krasiński Zbigniew s. Józefa, 22. Krasińska Irena c. Gustawa, 23. Kuzdak Antoni s. Jana, 24. Kuzdak Aniela c. Józefa, 25. Lubicki Florian s. Walentego, 26. Lubicka Stanisława c. Jana, 27. Łągwa Władysław, 28. Łągwa Czesława, 29. Malczyk Władysław s. Adama, 30. Malczyk Kazimiera c. Antoniego, 31. Milczarek Władysław s. Jana, 32. Milczarek Władysława c. Mikołaja, 33. Paduszyński Stanisław s. Adama, 34. Paduszyńska Marianna c. Konstantego, 35. Pietrzak Ignacy s. Wojciecha, 36. Pietrzak Janina c. Józefa, 37. Pigoń Stanisław s. Wawrzyńca, 38. Pigoń Maria c. Józefa, 39. Rejment Eugeniusz s. Stanisława, 40. Rejment Maria c. Antoniego, 41. Rygała Jan s. Walentego, 42. Rygała Janina c. Michała, 43. Rysztak Michał s. Karola, 44. Rysztak Helena c. Ignacego, 45. Sidwa Franciszek s. Jakuba, 46. Sidwa Zofia c. Adama, 47. Stańdo Jan s. Stanisława, 48. Stańdo Władysława c. Józefa, 49. Stańdo Teofil s. Stanisława, 50. Stańdo Helena c. Józefa, 51. Surosz Wacław s. Jana, 52. Surosz Stanisława c. Ignacego, 53. Szkatulski Feliks s. Andrzeja, 54. Szkatulska Genowefa c. Jana, 55. Świątek Jan s. Bartłomieja, 56. Świątek Stanisława c. Jana 57. Tarnowski Wacław s. Jana, 58. Tarnowska Wanda c. Bronisława, 59. Twardowski Eugeniusz s. Stanisława, 60. Twardowska Eleonora c. Józefa, 61. Więcławski Jan, 62. Więcławska Stefania.