Official Gazette

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.71.704 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.71.703 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.71.702 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2011.71.701 | postanowienie z dnia 22 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.71.700 | postanowienie z dnia 22 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.71.699 | postanowienie z dnia 20 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.71.698 | postanowienie z dnia 20 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.71.697 | postanowienie z dnia 20 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.71.696 | postanowienie z dnia 20 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.71.695 | postanowienie z dnia 20 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Wysokość kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

M.P.2011.71.707 | obwieszczenie z dnia 2 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Wysokość kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

M.P.2011.71.706 | obwieszczenie z dnia 2 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2011.70.693 | obwieszczenie z dnia 27 lipca 2011 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2011.70.692 | obwieszczenie z dnia 21 lipca 2011 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti.

M.P.2011.70.690 | uchwała z dnia 29 lipca 2011 r. | Akt nienormatywny

Zm.: Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2011.70.689 | uchwała z dnia 28 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2011 r.

M.P.2011.69.685 | obwieszczenie z dnia 20 lipca 2011 r. | Akt nienormatywny

Średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2011 r.

M.P.2011.69.684 | obwieszczenie z dnia 20 lipca 2011 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2011.69.683 | obwieszczenie z dnia 20 lipca 2011 r. | Akt nienormatywny

Sytuacja radiacyjna kraju w II kwartale 2011 r.

M.P.2011.68.681 | komunikat z dnia 14 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2011 r.

M.P.2011.68.680 | komunikat z dnia 13 lipca 2011 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2011 r.

M.P.2011.68.679 | komunikat z dnia 13 lipca 2011 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2011 r.

M.P.2011.68.678 | komunikat z dnia 13 lipca 2011 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2011.68.675 | obwieszczenie z dnia 11 lipca 2011 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2011.68.674 | obwieszczenie z dnia 11 lipca 2011 r. | Akt nienormatywny

Wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

M.P.2011.68.673 | obwieszczenie z dnia 12 lipca 2011 r. | Akt nienormatywny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Janusza Chwieruta.

M.P.2011.68.671 | postanowienie z dnia 18 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2011.67.669 | ogłoszenie z dnia 7 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2011.67.668 | ogłoszenie z dnia 7 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Narodowy Rachunek Zdrowia za 2009 r.

M.P.2011.67.667 | obwieszczenie z dnia 30 czerwca 2011 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2011.67.666 | obwieszczenie z dnia 5 lipca 2011 r. | Akt nienormatywny

Liczba stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia.

M.P.2011.67.665 | obwieszczenie z dnia 30 czerwca 2011 r. | Akt nienormatywny

Mianowanie na stopień generała brygady.

M.P.2011.67.662 | postanowienie z dnia 15 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień generała dywizji.

M.P.2011.67.661 | postanowienie z dnia 15 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2011.67.660 | postanowienie z dnia 15 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2011.67.659 | postanowienie z dnia 13 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień generała brygady Straży Granicznej.

M.P.2011.67.658 | postanowienie z dnia 12 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2011.67.657 | postanowienie z dnia 9 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Uczczenie pamięci Jana Kułakowskiego.

M.P.2011.67.656 | uchwała z dnia 1 lipca 2011 r. | Akt nienormatywny

Zmiana Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

M.P.2011.65.654 | obwieszczenie z dnia 16 czerwca 2011 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu.

M.P.2011.65.653 | postanowienie z dnia 18 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.65.652 | postanowienie z dnia 15 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.65.651 | postanowienie z dnia 15 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.65.650 | postanowienie z dnia 14 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.65.649 | postanowienie z dnia 13 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczenia.

M.P.2011.65.648 | postanowienie z dnia 13 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.65.647 | postanowienie z dnia 13 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.65.646 | postanowienie z dnia 7 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.65.645 | postanowienie z dnia 7 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.65.644 | postanowienie z dnia 6 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.64.642 | postanowienie z dnia 30 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.64.641 | postanowienie z dnia 30 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.64.640 | postanowienie z dnia 30 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.64.639 | postanowienie z dnia 29 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.64.638 | postanowienie z dnia 25 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.64.637 | postanowienie z dnia 25 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.64.636 | postanowienie z dnia 24 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.64.635 | postanowienie z dnia 24 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.64.634 | postanowienie z dnia 24 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.64.633 | postanowienie z dnia 23 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.64.632 | postanowienie z dnia 23 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.64.631 | postanowienie z dnia 23 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.64.630 | postanowienie z dnia 22 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2011.64.629 | postanowienie z dnia 22 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.64.628 | postanowienie z dnia 18 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.64.627 | postanowienie z dnia 18 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.64.626 | postanowienie z dnia 18 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.64.625 | postanowienie z dnia 17 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.64.624 | postanowienie z dnia 17 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.64.623 | postanowienie z dnia 17 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2011.64.622 | postanowienie z dnia 16 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.64.621 | postanowienie z dnia 16 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.64.620 | postanowienie z dnia 15 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2011.64.619 | postanowienie z dnia 15 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.64.618 | postanowienie z dnia 15 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.64.617 | postanowienie z dnia 15 marca 2011 r. | Akt indywidualny