Monitor Polski

M.P.2014.766

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 września 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 maja 2014 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 176/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają:

za zaangażowanie i wkład w rozwój lokalnej społeczności oraz wspólnoty samorządowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Brodiuk Włodzimierz Michał, 2. Brodziński Sławomir Adam, 3. Dziuba Andrzej Józef, 4. Jedliński Piotr Jan, 5. Laskowski Jan, 6. Maćkiewicz Krzysztof Marian, 7. Strugała Dariusz, 8. Turzyniecki Dariusz Mirosław,

pośmiertnie

9. Szocik Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Tomicka Anna,

na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski

za wybitne zasługi dla rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności społecznej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

11. Zaleski Michał Franciszek,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

12. Godek Robert Czesław, 13. Smolińska Elżbieta, 14. Żuk Krzysztof Jan.