Monitor Polski

M.P.2014.775

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 września 2014 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2014 r.

W związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 216, z późn. zm.) ogłasza się, że wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2014 r. w stosunku do I kwartału 2014 r. wyniósł 99,7 (ceny obniżyły się o 0,3%).