Monitor Polski

M.P.2014.796

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 września 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 marca 2014 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110-08-2014

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Lecha STEFANIAKA z dniem 28 lutego 2014 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Iraku.