Monitor Polski

M.P.2014.804

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 września 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 września 2014 r.
o desygnowaniu Prezesa Rady Ministrów

nr 1131-12-2014

Na podstawie art. 154 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. desygnuję Panią Ewę Bożenę KOPACZ na Prezesa Rady Ministrów.