Monitor Polski

M.P.2014.772

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2014 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie aktualnej nazwy notowania, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 362) ogłasza się, że od dnia 15 sierpnia 2014 r. aktualna nazwa notowania, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin, brzmi "LBMA Silver Price".
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).