Official Gazette

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2011.39.445 | zarządzenie z dnia 19 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.39.443 | postanowienie z dnia 4 lutego 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.39.442 | postanowienie z dnia 2 lutego 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.39.441 | postanowienie z dnia 2 lutego 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.39.440 | postanowienie z dnia 2 lutego 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.39.439 | postanowienie z dnia 1 lutego 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2011.39.438 | postanowienie z dnia 1 lutego 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.39.437 | postanowienie z dnia 25 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2011.39.436 | postanowienie z dnia 25 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.39.435 | postanowienie z dnia 25 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.39.434 | postanowienie z dnia 25 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia nadbrygadiera.

M.P.2011.39.433 | postanowienie z dnia 3 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia nadbrygadiera.

M.P.2011.39.432 | postanowienie z dnia 3 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia nadbrygadiera.

M.P.2011.39.431 | postanowienie z dnia 3 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia nadbrygadiera.

M.P.2011.39.430 | postanowienie z dnia 3 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2011.39.429 | postanowienie z dnia 6 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2011.39.428 | postanowienie z dnia 22 marca 2011 r. | Akt jednorazowy

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2011.39.427 | postanowienie z dnia 15 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru.

M.P.2011.38.425 | uchwała z dnia 22 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Jarft.

M.P.2011.37.424 | uchwała z dnia 22 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie.

M.P.2011.36.423 | uchwała z dnia 13 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2011.35.421 | obwieszczenie z dnia 5 maja 2011 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2011.35.420 | obwieszczenie z dnia 5 maja 2011 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2011.35.419 | obwieszczenie z dnia 28 kwietnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2010 r.

M.P.2011.35.418 | obwieszczenie z dnia 9 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.

M.P.2011.35.417 | zarządzenie z dnia 12 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2011 r.

M.P.2011.35.422 | komunikat z dnia 11 maja 2011 r. | Akt nienormatywny

Wartości opałowe oraz średnie ceny biokomponentów i paliw ciekłych w 2011 r.

M.P.2011.34.413 | obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2011 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.34.412 | postanowienie z dnia 25 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.34.411 | postanowienie z dnia 25 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.34.410 | postanowienie z dnia 21 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.34.409 | postanowienie z dnia 21 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.34.408 | postanowienie z dnia 21 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.34.407 | postanowienie z dnia 21 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.34.406 | postanowienie z dnia 19 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.34.405 | postanowienie z dnia 19 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2011.34.404 | postanowienie z dnia 18 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.34.403 | postanowienie z dnia 18 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczenia.

M.P.2011.34.402 | postanowienie z dnia 14 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.34.401 | postanowienie z dnia 14 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.34.400 | postanowienie z dnia 14 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.34.399 | postanowienie z dnia 13 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Uczczenie pamięci Stanisława Brzozowskiego w 100. rocznicę Jego śmierci.

M.P.2011.34.397 | uchwała z dnia 28 kwietnia 2011 r. | Akt nienormatywny

25. rocznica tragicznej katastrofy w Czarnobylu.

M.P.2011.34.396 | uchwała z dnia 28 kwietnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Upamiętnienie 90. rocznicy III Powstania Śląskiego.

M.P.2011.34.395 | uchwała z dnia 28 kwietnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt Kp 7/09.

M.P.2011.33.394 | wyrok z dnia 20 kwietnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Sytuacja radiacyjna kraju w I kwartale 2011 r.

M.P.2011.33.393 | komunikat z dnia 18 kwietnia 2011 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2011.33.391 | obwieszczenie z dnia 20 kwietnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Stały Sekretariat Wspólnoty Demokracji z siedzibą w Warszawie.

M.P.2011.33.389 | uchwała z dnia 12 kwietnia 2011 r. | Akt obowiązujący

90. rocznica III Powstania Śląskiego.

M.P.2011.33.388 | uchwała z dnia 14 kwietnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Zm.: Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2011.33.387 | uchwała z dnia 28 kwietnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska.

M.P.2011.32.386 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.32.385 | postanowienie z dnia 13 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2011.32.384 | postanowienie z dnia 13 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.32.383 | postanowienie z dnia 12 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.32.382 | postanowienie z dnia 12 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.32.381 | postanowienie z dnia 12 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.32.380 | postanowienie z dnia 12 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.32.379 | postanowienie z dnia 12 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.32.378 | postanowienie z dnia 11 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.32.377 | postanowienie z dnia 11 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.32.376 | postanowienie z dnia 11 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.32.375 | postanowienie z dnia 11 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń wojskowych.

M.P.2011.32.374 | postanowienie z dnia 10 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.32.373 | postanowienie z dnia 10 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2011.32.372 | postanowienie z dnia 5 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.32.371 | postanowienie z dnia 5 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.32.370 | postanowienie z dnia 5 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2011 r.

M.P.2011.31.369 | komunikat z dnia 13 kwietnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2011 r. w stosunku do marca 2005 r.

M.P.2011.31.368 | komunikat z dnia 13 kwietnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2011 r.

M.P.2011.31.367 | komunikat z dnia 13 kwietnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2011.31.363 | obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

M.P.2011.31.362 | obwieszczenie z dnia 13 kwietnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.31.360 | postanowienie z dnia 23 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.31.359 | postanowienie z dnia 23 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.31.358 | postanowienie z dnia 23 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.31.357 | postanowienie z dnia 22 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.31.356 | postanowienie z dnia 20 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny