Powołanie w skład Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2014.806

Akt indywidualny
Wersja od: 22 września 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 września 2014 r.
o powołaniu w skład Rady Ministrów

nr 1131-14-2014

Na podstawie art. 154 ust. 1 w związku z art. 147 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., z dniem 22 września 2014 r. powołuję w skład Rady Ministrów

Pana Janusza PIECHOCIŃSKIEGO- na urzędy Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Gospodarki
Pana Tomasza SIEMONIAKA- na urzędy Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Obrony Narodowej
Pana Bartosza ARŁUKOWICZA- na urząd Ministra Zdrowia
Pana Andrzeja Zbigniewa BIERNATA- na urząd Ministra Sportu i Turystyki
Pana Jacka CICHOCKIEGO- na urząd Ministra - Członka Rady Ministrów
Pana Cezarego Stanisława GRABARCZYKA- na urząd Ministra Sprawiedliwości
Pana Macieja Hipolita GRABOWSKIEGO- na urząd Ministra Środowiska
Pana Andrzeja Witolda HALICKIEGO- na urząd Ministra Administracji i Cyfryzacji
Pana Włodzimierza KARPIŃSKIEGO- na urząd Ministra Skarbu Państwa
Panią Joannę Grażynę KLUZIK-ROSTKOWSKĄ- na urząd Ministra Edukacji Narodowej
Panią Lenę KOLARSKĄ-BOBIŃSKĄ- na urząd Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Pana Władysława KOSINIAKA-KAMYSZA- na urząd Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Panią Małgorzatę OMILANOWSKĄ- na urząd Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Panią Teresę PIOTROWSKĄ- na urząd Ministra Spraw Wewnętrznych
Pana Marka Wacława SAWICKIEGO- na urząd Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Pana Grzegorza Juliusza SCHETYNĘ- na urząd Ministra Spraw Zagranicznych
Pana Mateusza SZCZURKA- na urząd Ministra Finansów
Panią Marię WASIAK- na urząd Ministra Infrastruktury i Rozwoju