Monitor Polski

M.P.2014.786

| Akt nienormatywny
Wersja od: 16 września 2014 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 2 września 2014 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427, z późn. zm.) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
2) dwa stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;
3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze;
4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach;
5) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Koninie;
6) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Koszalinie;
7) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
8) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie;
9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Otwocku;
10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Przemyślu.