Wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej poseł Beaty Kempy.

Monitor Polski

M.P.2014.813

Akt indywidualny
Wersja od: 24 września 2014 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej poseł Beaty Kempy

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisu art. 105 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 6a ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29 i Nr 117, poz. 676 oraz z 2012 r. poz. 1544), nie wyraża zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej poseł Beaty Kempy za czyn określony we wniosku z dnia 7 lutego 2014 r., przedłożonym przez powoda CAM Media Spółka Akcyjna.