Monitor Polski

M.P.2014.797

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 września 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 kwietnia 2014 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110-09-2014

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Tadeusza SZUMOWSKIEGO Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Demokratycznej Republice Timoru Wschodniego.