Law Journal

Wykonanie ustawy z dnia 6 lipca 1923 r. o poborze daniny lasowej na cele odbudowy kraju.

Dz.U.1930.46.391 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1930 r. | Akt jednorazowy

Prowadzenie przemysłu kominiarskiego.

Dz.U.1930.46.390 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 1930 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie państwowego stada ogierów w Białce oraz państwowej stadniny koni w Racocie.

Dz.U.1930.46.389 | rozporządzenie z dnia 8 maja 1930 r. | Akt utracił moc

Kredytowanie należności celnych od towarów sprowadzanych drogą morską przez Gdynię.

Dz.U.1930.46.388 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1930 r. | Akt utracił moc

Czas pracy pracowników ruchu w żegludze śródlądowej.

Dz.U.1930.46.387 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 1930 r. | Akt utracił moc

Napięcia normalne i częstotliwość normalna prądu elektrycznego.

Dz.U.1930.45.384 | rozporządzenie z dnia 26 maja 1930 r. | Akt utracił moc

Zakaz przywozu kleju.

Dz.U.1930.45.382 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1930 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 13 listopada 1928 r. w sprawie uregulowania wywozu kurzych jaj zagranicę.

Dz.U.1930.44.378 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 1930 r. | Akt jednorazowy

Częściowa zmiana taryfy celnej.

Dz.U.1930.44.377 | rozporządzenie z dnia 19 maja 1930 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 13 listopada 1928 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowego na jaja.

Dz.U.1930.44.376 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 1930 r. | Akt jednorazowy

Rozszerzenie granic miasta Borysławia w powiecie drohobyckim, województwie lwowskiem.

Dz.U.1930.44.375 | rozporządzenie z dnia 20 maja 1930 r. | Akt utracił moc

Wymijanie i wyprzedzanie na drogach publicznych.

Dz.U.1930.43.373 | rozporządzenie z dnia 12 maja 1930 r. | Akt utracił moc

Utworzenie samoistnej gminy wiejskiej Urle w powiecie radzymińskim, województwie warszawskiem.

Dz.U.1930.43.372 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 1930 r. | Akt utracił moc

Cło wywozowe od odpadków skór surowych.

Dz.U.1930.43.370 | rozporządzenie z dnia 1 maja 1930 r. | Akt jednorazowy

Obniżenie kar za zwłokę przy egzekucjach należności Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

Dz.U.1930.43.369 | rozporządzenie z dnia 20 maja 1930 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Łotwy do konwencji dotyczącej procedury cywilnej, podpisanej w Hadze dnia 17 lipca 1905 r.

Dz.U.1930.42.368 | oświadczenie rządowe z dnia 9 maja 1930 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Jugosławji do konwencji dotyczącej procedury cywilnej, podpisanej w Hadze dnia 17 lipca 1905 r.

Dz.U.1930.42.367 | oświadczenie rządowe z dnia 9 maja 1930 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie gminy wiejskiej Koniawa w powiecie wileńsko-trockim, województwie wileńskiem.

Dz.U.1930.42.365 | rozporządzenie z dnia 6 maja 1930 r. | Akt utracił moc

Stosunek służbowy pracowników Państwowego Monopolu Spirytusowego.

Dz.U.1930.42.363 | rozporządzenie z dnia 17 maja 1930 r. | Akt utracił moc

Sposób opracowania planów zabudowania.

Dz.U.1930.41.362 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 1930 r. | Akt utracił moc

Uznanie nikotyny i jej pochodnych oraz ekstraktów tytoniowych za wyroby tytoniowe.

Dz.U.1930.41.358 | rozporządzenie z dnia 5 maja 1930 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż oraz ustalenie cen odnikotynizowanych papierosów.

Dz.U.1930.41.357 | rozporządzenie z dnia 1 maja 1930 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie cła wywozowego od szczeciny, włosia i sierści.

Dz.U.1930.41.356 | rozporządzenie z dnia 1 maja 1930 r. | Akt jednorazowy

Zwrot cła przy wywozie lnu trzepanego i pakuł lnianych trzepanych.

Dz.U.1930.41.355 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 1930 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie cła wywozowego od pierza i puchu.

Dz.U.1930.41.354 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1930 r. | Akt jednorazowy

Opłaty za rozpatrywanie filmów i wystawianie legitymacyj filmowych.

Dz.U.1930.41.353 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 1930 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie taryfy pocztowej.

Dz.U.1930.40.352 | rozporządzenie z dnia 12 maja 1930 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1929 r. o doręczaniu pism sądowych przez pocztę w sprawach karnych.

Dz.U.1930.40.351 | rozporządzenie z dnia 12 maja 1930 r. | Akt utracił moc

Statystyka celna.

Dz.U.1930.40.350 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 1930 r. | Akt utracił moc

Należności świadków, biegłych i tłumaczów w sprawach karnych.

Dz.U.1930.39.349 | rozporządzenie z dnia 16 maja 1930 r. | Akt utracił moc

Nabywanie soli do wyrobu bekonów i szynek na wywóz zagranicę.

Dz.U.1930.39.348 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1930 r. | Akt utracił moc

Norwegia-Polska. Traktat o koncyljacji, arbitrażu i postępowaniu sądowem. Oslo.1929.12.09.

Dz.U.1930.39.346 | umowa międzynarodowa z dnia 9 grudnia 1929 r. | Akt obowiązujący

Przystąpienie Iraku do konwencji i statutu o wolności tranzytu, podpisanych w Barcelonie, dnia 20 kwietnia 1921 r.

Dz.U.1930.38.342 | oświadczenie rządowe z dnia 8 kwietnia 1930 r. | Akt jednorazowy

Wypuszczenie serji I premjowej pożyczki budowlanej.

Dz.U.1930.38.336 | rozporządzenie z dnia 9 maja 1930 r. | Akt utracił moc

Zmiana Statutu Państwowego Banku Rolnego.

Dz.U.1930.38.335 | rozporządzenie z dnia 8 maja 1930 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie o wykonywaniu ustawy o scalaniu gruntów.

Dz.U.1930.38.334 | rozporządzenie z dnia 5 maja 1930 r. | Akt jednorazowy

Rozszerzenie granic miasta Skarżyska-Kamiennej w powiecie koneckim, województwie kieleckiem.

Dz.U.1930.38.332 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 1930 r. | Akt utracił moc

Utworzenie gminy wiejskiej Legjonowo w powiecie i województwie warszawskiem.

Dz.U.1930.37.329 | rozporządzenie z dnia 17 marca 1930 r. | Akt utracił moc

Zmiana rabatu handlowego dla sprzedawców soli.

Dz.U.1930.37.328 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 1930 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana taryfy celnej.

Dz.U.1930.37.326 | rozporządzenie z dnia 26 marca 1930 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie obszaru dworskiego Wielka Klonia w powiecie tucholskim, województwie pomorskiem.

Dz.U.1930.37.324 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 1930 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Objezierze w powiecie chojnickim, województwie pomorskiem.

Dz.U.1930.37.322 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 1930 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Suchorzew w powiecie jarocińskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1930.37.321 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 1930 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Nekla w powiecie bydgoskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1930.37.320 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 1930 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Kaszczor w powiecie wolsztyńskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1930.37.319 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 1930 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Zbęchy w powiecie kościańskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1930.37.318 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 1930 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Gorzewo w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1930.37.317 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 1930 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Kołatka w powiecie i województwie poznańskiem.

Dz.U.1930.37.316 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 1930 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszarów dworskich Gola i Niedźwiady w powiecie jarocińskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1930.37.315 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 1930 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszarów dworskich Kierzno i Kierzenko w powiecie kępińskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1930.37.314 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 1930 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gminy wiejskiej Sadogóra w powiecie kępińskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1930.37.313 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 1930 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gminy wiejskiej Gorzeń i obszaru dworskiego Potulice w powiecie bydgoskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1930.37.312 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 1930 r. | Akt utracił moc

Zmiany granic województwa nowogródzkiego i wileńskiego.

Dz.U.1930.37.311 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 1930 r. | Akt utracił moc

Koszty utrzymania w więzieniach i aresztach gminnych osób tymczasowo aresztowanych i osób skazanych.

Dz.U.1930.36.310 | rozporządzenie z dnia 7 maja 1930 r. | Akt utracił moc

Ustalenie liczby sędziów śledczych w okręgu sądu okręgowego w Grodnie.

Dz.U.1930.36.309 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 1930 r. | Akt utracił moc

Uprawnienia zastępców delegata pogranicznego Ministra Reform Rolnych i komisarzy pogranicznych.

Dz.U.1930.36.307 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1930 r. | Akt utracił moc

Uznanie niektórych substancyj i przetworów odurzających za wywołujące szkodliwe skutki dla zdrowia.

Dz.U.1930.36.304 | rozporządzenie z dnia 15 marca 1930 r. | Akt utracił moc

Zmiana i uzupełnienie "Regulaminu przewozu osób, bagażu i przesyłek ekspresowych na kolejach żelaznych".

Dz.U.1930.36.303 | rozporządzenie z dnia 10 maja 1930 r. | Akt jednorazowy