Law Journal

Zniesienie obszaru dworskiego Głażewo w powiecie międzychodzkim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1930.92.717 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1930 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Ługi w powiecie gnieźnieńskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1930.92.716 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1930 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic województw kieleckiego i warszawskiego.

Dz.U.1930.92.715 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1930 r. | Akt utracił moc

Warunki techniczne, dotyczące materjałów, używanych do budowy kotłów parowych.

Dz.U.1930.91.714 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1930 r. | Akt utracił moc

Przepisy o budowie kotłów parowych.

Dz.U.1930.91.713 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1930 r. | Akt utracił moc

Świadectwa złotnicze.

Dz.U.1930.90.708 | rozporządzenie z dnia 24 października 1930 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana taryfy celnej.

Dz.U.1930.90.706 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1930 r. | Akt jednorazowy

Uwolnienie polskich przedsiębiorstw żeglugi morskiej od opłat konsularnych za czynności dotyczące żeglugi.

Dz.U.1930.89.704 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1930 r. | Akt utracił moc

Zmiana nazwisk hańbiących, ośmieszających lub nielicujących z godnością człowieka.

Dz.U.1930.89.702 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1930 r. | Akt utracił moc

Zmiana nazwy Wielkopolskiej Izby Skarbowej w Poznaniu oraz Pomorskiej Izby Skarbowej w Grudziądzu.

Dz.U.1930.89.701 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 1930 r. | Akt utracił moc

Warunki sprzedaży wyrobów tytoniowych Monopolu Francuskiego.

Dz.U.1930.89.699 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 1930 r. | Akt utracił moc

Przyłączenie do gminy st. kr. miasta Krakowa kilku parcel z gminy wiejskiej Wola Duchacka w powiecie krakowskim.

Dz.U.1930.89.698 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 1930 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja przez Urugwaj konwencji międzynarodowej, dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r.

Dz.U.1930.88.697 | oświadczenie rządowe z dnia 19 listopada 1930 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie gminy wiejskiej Kalna w powiecie bialskim, województwie krakowskiem.

Dz.U.1930.88.694 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 1930 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich Rdzawa i Ujazd w powiecie bocheńskim, województwie krakowskiem.

Dz.U.1930.88.693 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 1930 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich Stara Wieś i Marjanów w powiecie rawskim, województwie warszawskiem.

Dz.U.1930.88.692 | rozporządzenie z dnia 25 października 1930 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich Skoroszów i Stogniewice w powiecie kępińskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1930.88.688 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 1930 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Tucholi w powiecie tucholskim, województwie pomorskiem.

Dz.U.1930.88.687 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 1930 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie wysokości emisji 5% pożyczki konwersyjnej z r. 1924.

Dz.U.1930.87.685 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 1930 r. | Akt utracił moc

Zmiana cennika detalicznej sprzedaży niektórych gatunków cygar.

Dz.U.1930.87.684 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 1930 r. | Akt utracił moc

Służba radjowa stacyj ruchomych w portach, na i nad wodami terytorjalnemi polskiemi.

Dz.U.1930.87.682 | rozporządzenie z dnia 8 października 1930 r. | Akt utracił moc

Ulgi przy spłacie zaległych należności instytucyj kredytowo-osadniczych b. państw zaborczych.

Dz.U.1930.87.681 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 1930 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.

Dz.U.1930.87.680 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 1930 r. | Akt jednorazowy

Tymczasowe władze kas chorych.

Dz.U.1930.86.678 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1930 r. | Akt utracił moc

Ulga celna na blachę cynowaną białą.

Dz.U.1930.86.677 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1930 r. | Akt utracił moc

Ulgi celne.

Dz.U.1930.86.676 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1930 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Kolincz w powiecie starogardzkim, województwie pomorskiem.

Dz.U.1930.86.675 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 1930 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Kczewo w powiecie kartuskim, województwie pomorskiem.

Dz.U.1930.86.674 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 1930 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Rusek w powiecie starogardzkim, województwie pomorskiem.

Dz.U.1930.86.673 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 1930 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Tabor Mały w powiecie kępińskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1930.86.672 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 1930 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Lipno w powiecie śmigielskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1930.86.671 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 1930 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gminy miejskiej Nowemiasto w powiecie jarocińskim, województwie poznańskiem.

Dz.U.1930.86.670 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 1930 r. | Akt utracił moc

Zaliczenie gminy wiejskiej Pelplin w powiecie tczewskim, województwie pomorskiem w poczet miast.

Dz.U.1930.86.669 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 1930 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic miasta Sanoka w powiecie sanockim, województwie lwowskiem.

Dz.U.1930.86.668 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 1930 r. | Akt utracił moc

Regulowanie obrotu węgla.

Dz.U.1930.86.667 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 3 grudnia 1930 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o połączeniu (fuzji) państwowych instytucyj kredytowych w Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dz.U.1930.86.666 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 3 grudnia 1930 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 22 marca 1928 r. - prawo o spółkach akcyjnych.

Dz.U.1930.86.664 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 3 grudnia 1930 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli.

Dz.U.1930.86.663 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 3 grudnia 1930 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół powszechnych.

Dz.U.1930.86.662 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 3 grudnia 1930 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1924 r. o organizacji administracji lasów państwowych.

Dz.U.1930.86.661 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 3 grudnia 1930 r. | Akt jednorazowy

Zmiana art. 57 oraz uzupełnienie art. 67 ustawy o podatku majątkowym.

Dz.U.1930.86.660 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 3 grudnia 1930 r. | Akt jednorazowy

Zezwolenie na zabezpieczenie na hipotece Ordynacji Zamoyskiej wpisu kaucyjnego.

Dz.U.1930.86.659 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 3 grudnia 1930 r. | Akt indywidualny

Zm.: ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej.

Dz.U.1930.86.658 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 3 grudnia 1930 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa z dnia 3 sierpnia 1922 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym.

Dz.U.1930.86.657 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 3 grudnia 1930 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 14 grudnia 1925 r. o wyłączności portów polskich dla wychodźtwa.

Dz.U.1930.86.656 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 29 października 1930 r. | Akt utracił moc

Prawo górnicze.

Dz.U.1930.85.654 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 29 listopada 1930 r. | Akt utracił moc

Meldunki i księgi ludności.

Dz.U.1930.84.653 | rozporządzenie z dnia 16 października 1930 r. | Akt utracił moc

Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilnego.

Dz.U.1930.83.652 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 29 listopada 1930 r. | Akt utracił moc

Kodeks postępowania cywilnego.

Dz.U.1930.83.651 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 29 listopada 1930 r. | Akt utracił moc

Wymiana akcyj rublowych Wileńskiego Banku Ziemskiego.

Dz.U.1930.82.650 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 29 listopada 1930 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic województw poleskiego i wołyńskiego.

Dz.U.1930.82.649 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 29 listopada 1930 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 11 grudnia 1923 r., o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych.

Dz.U.1930.82.647 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 29 listopada 1930 r. | Akt jednorazowy

Zm.: art. 4 ustawy z dnia 25 marca 1929 r., o zmianie niektórych postanowień ustawy o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.

Dz.U.1930.82.646 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 29 listopada 1930 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku wojskowym.

Dz.U.1930.82.645 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 29 listopada 1930 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. zawierająca niektóre postanowienia o organizacji szkolnictwa.

Dz.U.1930.82.644 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 29 listopada 1930 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 6 marca 1928 r. o Policji Państwowej.

Dz.U.1930.82.643 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 29 listopada 1930 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie.

Dz.U.1930.82.642 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 29 listopada 1930 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 24 września 1926 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U.1930.82.641 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 29 listopada 1930 r. | Akt jednorazowy

Stop monet srebrnych po 5 złotych i po 2 złote.

Dz.U.1930.82.640 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 30 października 1930 r. | Akt utracił moc

Zmiana okręgów sądów powiatowych w Kiwercach i Łucku w okręgu sądu okręgowego w Łucku.

Dz.U.1930.81.639 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 1930 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic okręgu sądu powiatowego w Miechowie w okręgu sądu okręgowego w Kielcach.

Dz.U.1930.81.638 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 1930 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic okręgu sądu powiatowego w Jadowie w okręgu sądu okręgowego w Warszawie.

Dz.U.1930.81.637 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 1930 r. | Akt utracił moc

Zmiana okręgu sądu powiatowego w Warszawie.

Dz.U.1930.81.636 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 1930 r. | Akt utracił moc

Organizacja i funkcjonowanie instytucyj ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.1930.81.635 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 29 listopada 1930 r. | Akt utracił moc

Ustalenie nowego wzoru monety srebrnej wartości 5 złotych.

Dz.U.1930.80.634 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 1930 r. | Akt utracił moc

Komunalny podatek od towarów, przywożonych drogami żelażnemi.

Dz.U.1930.80.633 | rozporządzenie z dnia 6 października 1930 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o popieraniu rozbudowy i rozwoju gospodarczego miasta i portu Gdyni.

Dz.U.1930.80.631 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 listopada 1930 r. | Akt jednorazowy

Ustrój miasta Gdyni.

Dz.U.1930.80.630 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 listopada 1930 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach.

Dz.U.1930.80.629 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 listopada 1930 r. | Akt jednorazowy

Uregulowanie niektórych spraw z zakresu osadnictwa wojskowego.

Dz.U.1930.80.628 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 listopada 1930 r. | Akt utracił moc

Przedterminowa spłata niektórych rent Banków Rentowych.

Dz.U.1930.80.627 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 listopada 1930 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 lutego 1928 r. "Prawo o ustroju sądów powszechnych".

Dz.U.1930.80.626 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 listopada 1930 r. | Akt jednorazowy